2. oktober 2014

Nedskæringer vil bremse internationalisering

Udsyn

Regeringens udspil til beskæring af de videregående uddannelser vil betyde et stop for internationalisering på naturvidenskab og humaniora. Danske studerende vil møde færre udenlandske studerende og vil dermed blive dårligere rustet til det globale arbejdsmarked.

Danske studerende vil fremover møde færre udenlandske studerende på studiet.

Regeringens udspil om at skære studiepladser på de videregående uddannelser viser sig nu at få markant negative konsekvenser for de studerendes studiemiljø. Det vil betyde et stop for optaget af internationale studerende på de berørte studier, og vil påvirke universiteternes muligheder for at skabe et globalt læringsmiljø. Det viser universitetets beregninger.

- Mange uddannelser vil nu stå i den situation, at der ikke længere er plads til internationale studerende, når vi skal overholde regeringens loft over antal studerende. Vi kan dermed ikke leve op til erhvervslivets ønske om at tiltrække og fastholde udenlandske talenter. Og vi kan ikke bevare og udvikle det internationale studiemiljø, som vi har opbygget. Det vil skade det danske videnssamfund og universiteternes konkurrencedygtighed globalt, fastslår prorektor for uddannelse Lykke Friis.

I regeringens udspil er der dårligt nok plads til at uddanne de bachelorstuderende, som allerede er optaget, og som har retskrav på, at komme ind på kandidatuddannelsen. Der er dermed ikke plads til mange af Københavns Universitets 4.000 internationale studerende. Mange af dem kommer fra de globale vækstlande.

Stop for internationalisering

På naturvidenskab ser man på nedskæringerne med stor alvor. Alene på Bioteknologi, som er en af de nedskæringstruede uddannelser, optog man 26 studerende fra andre europæiske lande på kandidatuddannelsen ud af et samlet optag på 63 studerende i 2014. Hvis nedskæringerne træder i kraft, vil det i de kommende år være umuligt for de nedskæringsramte uddannelser på SCIENCE at optage udenlandske studerende.

- Det er vigtigt for vores danske studerende at være en del af et internationalt studiemiljø. Det giver dem kompetencer, der er nødvendige på et globalt arbejdsmarked. Og mange virksomheder med betydning for vækst og beskæftigelse har gavn af at kunne rekruttere blandt de udenlandske kandidater fra vores uddannelser. Det får vi vanskeligere ved fremover, hvis vi forstår ministerens model korrekt, siger prodekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Henrik Busch.

Humaniora ser regeringens udspil som en trussel mod det internationale studiemiljø.

- Det har taget mange år og ressourcer at bygge et internationalt uddannelsesmiljø op. Nu er vi nået dertil, hvor folk kommer fra hele verden for at studere hos os - for eksempel skandinavisk film og tv, som er et brand i hele verden. Uden internationale studerende på vores uddannelser kan det internationale miljø hurtigt forsvinde, siger Maja Horst, institutleder på Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

Skader dansk videnssamfund

Både regeringen og dansk erhvervsliv ønsker, at danske universiteter skal bidrage til at tiltrække og fastholde de skarpeste hjerner. Regeringen har sidste år under overskriften ”Danmark – et attraktivt uddannelsesland” lanceret en handlingsplan for internationalisering. Handlingsplanen, som har undertitlen ”Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet”, indeholder konkrete initiativer til, hvordan alle dele af uddannelserne og studiemiljøet på de videregående uddannelser skal have en betydelig international dimension. Men det bliver svært med regeringens nye dimensioneringsudspil.

-  Folketinget må forholde sig til, at mange kandidatuddannelser ikke længere har plads til udenlandske studerende eller for den sags skyld studerende, der kommer fra et andet universitet i Danmark. Det vil ramme regeringens handleplan for at internationalisere uddannelserne og ministerens mål i de kommende udviklingskontrakter, siger Lykke Friis.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62

Vicedirektør for uddannelse Anni Søborg
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 28