9. oktober 2014

Ny udstilling om planter til behandling af kræft

Naturens skatkammer

NaturMedicinsk Museum på Københavns Universitet åbner en særudstilling om planter til kræftbehandling fredag den 10. oktober.

Naturen har traditionelt været den vigtigste kilde til nye lægemidler. Både i form af planter, svampe- og bakteriekulturer. En tredjedel af alle nye lægemidler, som blev godkendt på verdensplan i perioden 1981-2006, var naturstoffer eller afledt af dem. Halvdelen af alle lægemidler til behandling af kræft består enten rene naturstoffer eller kemiske forbindelser, som er kraftigt inspireret af naturen.

Naturen har traditionelt været den vigtigste kilde til nye lægemidler. Både i form af planter, svampe- og bakteriekulturer

Naturen har traditionelt været den vigtigste kilde til nye lægemidler. Både i form af planter, svampe- og bakteriekulturer.

En ny særudstilling på NaturMedicinsk Museum sætter fokus på planter til behandling af kræft – både de historiske planteprodukter og de nye lægemidler under udvikling:

– Skærmplanten Thapsia gargancia, der vokser som ukrudt i mange middelhavslande, indeholder et stof med positiv effekt på prostatakræft. Kliniske forsøg på mennesker er i gang, og resultaterne er lovende, fortæller professor Søren Brøgger Christensen, som står bag den nye udstilling. Han var selv med til at isolere det aktive stof thapsigargin i 1970’erne.

Thapsia gargancia har ikke noget officielt dansk navn, men fra engelsk kan navnet oversættes til 'giftgulerod', og plantens toksikologiske egenskaber har da også været kendte siden oldtiden, hvor de hudirriterende egenskaber ved plantesaften første gang blev beskrevet. Som navnet antyder, indeholder planten cellegifte – giftstoffer som altså kan bruges i kampen mod kræft ved at provokere kroppens syge celler til selvmord.

Takstræer til brystkræft

Når man udvikler lægemidler baseret på naturstoffer, kan det være en udfordring at skabe en bæredygtig produktion. Plantestoffet taxol har spillet en vigtig rolle i kampen mod brystkræft:

–Taxol udvindes af amerikanske takstræers bark. Af ét træ kunne man udvinde lægemidler til gavn for få brystkræftpatienter, og på den måde blev det naturligvis svært at sikre fremtiden for både planter og mennesker. Men så fandt man i begyndelsen af 1990'erne ud af at benytte europæiske takstræer. Her kunne man tage nåle fra træet i stedet for at ødelægge barken og derefter brygge videre på råstofferne i laboratoriet ved hjælp af syntesekemi, fortæller Søren Brøgger Christensen.

Opdagelsesrejse i ukendt terræn 

Frem til midt i 1800-tallet var planter, tørrede organer og mineraler de eneste tilgængelige lægemidler. I løbet af historien har de medicinalkemiske videnskaber vundet frem, og det er nu muligt at forfine og fremstille naturens udgangspunkt i laboratoriet:

– Naturen er mangfoldig, og pludselig kan et nyt og spændende' lead' vise sig. Det er en opdagelsesrejse i ukendt terræn, hvor vi jager brugbare molekyler til fremtidens lægemiddelkemi, slutter Søren Brøgger Christensen. Særudstillingen Planter mod Kræft åbner den 10. oktober 2014 på NaturMedicinsk Museum, Københavns Universitet. Udstillingen åbner i forbindelse med Københavns Kulturnat.

Læs mere om museet her

Kontakt:

Søren Brøgger Christensen
Mobil: 61 28 31 06

Emner