Ny viden om bakterievækst hos patienter med cystisk fibrose – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > Ny viden om bakterievæ...

17. oktober 2014

Ny viden om bakterievækst hos patienter med cystisk fibrose

Bakterier

Forskere fra Københavns Universitet har for første gang vist, hvordan bakterier vokser direkte i lungerne hos patienter med cystisk fibrose. Det giver dem mulighed for en enorm indsigt i bakteriers adfærd og vækst i forbindelse med kroniske infektioner.

Studiet viste også, at bakterievæksten ved kroniske lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose (CF) blev standset eller bremset af immunceller. Forskerne opdagede, at immuncellerne opbrugte al ilten og hjalp med til at 'kvæle' bakterierne og fik dem dermed til at vokse meget langsommere.

Forskere fra Københavns Universitet har for første gang vist, hvordan bakterier kan vokse direkte i lungerne hos patienter med cystisk fibrose

Forskere fra Københavns Universitet har for første gang vist, hvordan bakterier kan vokse direkte i lungerne hos patienter med cystisk fibrose.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Infection and Immunity, ASM, USA.

Professor Thomas Bjarnsholt og ph.d.-studerende Kasper Nørskov Kragh fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi var i stand til at måle bakterievæksten direkte i inficeret transplanteret væv uden at forstyrre bakteriecellerne. Det har givet dem en enestående indsigt i bakteriers adfærd og vækst i forbindelse med kroniske infektioner.

- Immuncellernes 'kvælningsmekanisme' eller evne til at hæmme bakterievækst er aldrig beskrevet før. Man har indtil nu kun troet, at immuncellerne kunne dræbe bakterier, men ikke at de kunne standse deres vækst. Studiet har også været med til at forklare, hvorfor den intensive behandling med kombinationslægemidler, som er udviklet af og bruges på CF-klinikken på Rigshospitalet, er så stor en succes, siger Thomas Bjarnsholt.

Bedre behandling

Der mangler viden om bakteriers vækst ved kroniske infektioner. Det er paradoksalt, da virkningen af antibiotika hænger meget nøje sammen med, hvor hurtigt de bakterier, der er målet for antibiotikabehandlingen, vokser. De fleste typer antibiotika er virkningsløse mod bakterieceller i dvaletilstand, men takket være dette studie er forskere blevet klogere på den bedst mulige behandling mod kroniske lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose. At kunne forstå bakterievækst betyder, at klinikere fremover kan forbedre behandlingen med kendte antibiotika og kombinationslægemidler eller finde nye mål, når der udvikles antibiotika.

- Da vi målte væksten af bakterier, der lever i biofilm i udtaget lungevæv, så vi et forskelligartet vækstmønster i hele vores vævsprøve. Det kom bag på os, så vi undersøgte mulige sammenhænge og fandt ud af, at høje lokale koncentrationer af immunceller begrænsede bakteriernes vækst. At der findes en sådan mekanisme, hvor immunceller kan fjerne ilt og på den måde kraftigt begrænse bakterievæksten, kom bag på os. Vi kunne dog efterfølgende eftervise rigtigheden i laboratorieforsøg, tilføjer Kasper Nørskov Kragh.

På rette spor

Hovedformålet med projektet var at forbedre forståelsen af bakteriers adfærd ved kroniske infektioner, herunder cystisk fibrose, og hvordan bakterierne og immunforsvaret konkurrerer med hinanden.

- Vi viser, at man ikke kun skal studere bakterierne i kolber i laboratoriet, men også direkte i det meget komplekse miljø, som en infektion er. Dette er en meget stor forbedring i forhold til kroniske infektioner generelt set. Derudover er de hvide blodlegemers nye mekanisme meget vigtig for at kunne forstå kroniske infektioner. Vi tør godt sige, at vi er på rette spor i forhold til at forstå kroniske infektioner som cystisk fibrose, og vi har tænkt os at løse puslespillet brik for brik, slutter Thomas Bjarnsholt.

Kontakt:

Thomas Bjansholt
Mobil: 20 65 98 88