1. oktober 2014

Skjult reduktion på 1.200 studiepladser

Nedlægning

Regeringens tal for dimensionering af de videregående uddannelser viser ikke hvor mange studiepladser, der skal sløjfes. Tallene er dobbelt så store, som dem regeringen tidligere har udmeldt. Det vil markant påvirke universitetets evne til at uddanne studerende, som er afgørende for væksten i Danmark.

Færre unge får fremover mulighed for at studere geologi, selvom erhvervslivet efterspørger flere geologer.

Regeringens indgreb i optaget på de videregående uddannelser er mindst dobbelt så stort, som hidtil antaget. På Københavns Universitet bliver de berørte uddannelser reduceret med en tredjedel allerede til næste år. Det viser beregninger, som universitetet har foretaget.

- Omfanget af dimensioneringen er væsentligt større, end man kunne tro. Det loft, regeringen har bragt på banen, er alene for kandidatuddannelser. Men for at indfri målet skal vi allerede til næste år reducere dramatisk i bacheloroptaget. Her skal der skæres dobbelt så mange på bachelorniveau, som ministeriet har udmeldt på kandidatniveau. Det bliver et nåleøje at komme ind på mange uddannelser, siger prorektor Lykke Friis.

Københavns Universitet har regnet på, hvilke konsekvenser regeringens model har for optaget på bacheloruddannelserne: Indgrebet indebærer en dimensionering på udvalgte kandidatuddannelser. Men for at universiteterne kan leve op til det udmeldte 2017-loft på kandidatuddannelserne, må de allerede i år 2015 optage væsentligt færre studerende på deres bacheloruddannelser.

Hver tredje studieplads ramt

Ifølge ministerens model skal Københavns Universitet reducere kandidatuddannelserne med 612 pladser i 2017. Men for at sikre, at universitetet ikke kommer over det loft, vil det skulle reducere med omkring 1.200 pladser på bacheloruddannelserne i 2015. Og det skal ske på uddannelser, hvor universitetet i 2014 optog ca. 3.400 studerende. Det svarer til mere end hver tredje studieplads.

- En af de uddannelser, der er berørt, er geologi. Uddannelsen er vigtig for bl.a. olie- og gasindustri. Efter tæt samarbejde med aftagerne er det lykkedes os at få optaget op. Men nu skal uddannelsen reduceres. Det er stik mod de meldinger, vi får fra virksomhederne. De har længe sagt, at der er brug for flere kandidater. Nu risikerer vi at underuddanne på et område, der er vitalt for vækst og beskæftigelse, siger prodekan Henrik Busch fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

For de berørte naturvidenskabelige uddannelser kan der med regeringens loft i 2017 optages ca. 300 færre studerende end det nuværende kandidatoptag. På nogle af disse uddannelsesgrupper svarer det til en reduktion på 40 pct.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62

Vicedirektør for uddannelse Anni Søborg
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 28