5. november 2014

Minister og universiteter er blevet enige om grundlaget for dimensionering

Aftale

KU skal fortsat lukke 883 studiepladser på bacheloruddannelserne. Men nu er beskæringen fordelt over fire år i stedet for med fuld effekt fra 2015. Og universiteterne har større frihed til at bestemme, hvilke fag der rammes. Som noget nyt skal kandidatuddannelserne først reduceres fra 2018. Regeringens nye dimensioneringsplan er dermed tættere på Københavns Universitets eget forslag til dimensionering.

Uddannelsesministeren og rektorkollegiet blev i går enige om en ny model for dimensionering af uddannelserne. I den nye model imødekommer ministeren universiteternes ønske om, at nedskæring i uddannelsespladser starter på bacheloruddannelserne. Og reduktionerne er ikke længere totalt bundet til de såkaldte uddannelsesgrupper.

Det nye grundlag for dimensionering er tættere på det arbejde, Københavns Universitet allerede var i gang med. Universitetets fempunktsplan for uddannelseskvalitet blev vedtaget i marts i år. Det er stadig ministeriet, der fastlægger, hvor mange bachelorstudiepladser hvert enkelt universitet skal skære, og hvordan de skal fordeles inden for hovedområderne (fakultetsgrupper). Men universiteterne skal nu selv beslutte, hvordan de vil fordele dem på enkelte uddannelser.

Mindre detailstyring

- Der er ikke længere tale om en mekanisk og detailstyret model, som alene beskærer uddannelser rigidt i forhold til beskæftigelse. Nu har vi i højere grad mulighed for, sammen med vores aftagere, at se fremad og vurdere hvor der vil være brug for flere eller færre kandidater. Der ligger nu en stor intern opgave med at fordele antallet af studiepladser, siger Ralf Hemmingsen.

Københavns Universitet skal fortsat skære i alt 883 pladser på bacheloruddannelserne over de næste fire år i forhold til optaget i 2013 og næsten 1.000 pladser i forhold til 2014. Disse tal er ikke ændrede. Det Humanistiske Fakultet står for den største andel af pladserne. Men hvor fakultetet med regeringens tidligere model med stor sandsynlighed var nødt til at lukke flere sprogfag, skal det nu ikke længere lukke så mange uddannelser.

- Vi skal fortsat lukke en del studiepladser, men nu kan vi gøre det på en mere intelligent måde, så vi kan bevare fagområderne og undgå lukning af uddannelser. På enkelte områder kan vi stadig ende med meget få studerende, og det er hverken fagligt forsvarligt eller økonomisk bæredygtigt. Så her skal vi overveje alternative uddannelsesstrukturer, som samtidig vil sikre kandidaterne de bedst mulige beskæftigelsesudsigter, forklarer dekan Ulf Hedetoft fra Det Humanistiske Fakultet.

Ledelsen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er også tilfreds med den nye model.

- Det er vigtigt for os, at vi kan indfase reduktionen gradvist, og at vi får mulighed for at undgå reduktioner, der vil være kritiske i forhold til at uddanne til brancher, der driver vækst og beskæftigelse. Og det vil være meget vigtigt for os, at vi fortsat har gode muligheder for at optage internationale studerende på vores uddannelser og danske studerende uden et retskrav, siger prodekan for uddannelse Henrik Busch fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Evaluering om tre år

Universiteterne bliver nu hver især indbudt til forhandlinger med uddannelsesministeren om de konkrete nedskæringer på uddannelserne.

- Jeg ser frem til forhandlingerne, for nu er grundlaget etableret. Det er lykkedes at skabe et større råderum i arbejdet med det mål for dimensionering, som regeringen har fastsat. Og jeg er tilfreds med, at ordningen skal evalueres om tre år, siger Ralf Hemmingsen.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel KU Kommunikation Mobil: 28 75 42 62 Mail: jsw@adm.ku.dk

Vicedirektør for uddannelse Anni Søborg Uddannelsesservice Mobil: 28 75 29 28 Mail: asbe@adm.ku.dk