2. november 2014

Nyt offentligt-privat partnerskab på sundhedsområdet skal styrke klinisk forskning og forbedre folkesundheden

Partnerskab

Region Hovedstaden, Københavns Universitet og MSD Danmark har i dag indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre mere og bedre klinisk forskning i Danmark samt forbedret og forstærket indsats for folkesundheden.

Aftalen løber over de næste fem år og omfatter en række initiativer primært indenfor hovedområderne kliniske forsøg og folkesundhed. Partnerskabet tager udgangspunkt i regeringens vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger.

Region Hovedstaden har en klar intention med partnerskabet ifølge regionsdirektør Hjalte Aaberg:

- Region Hovedstaden har to hovedformål med aftalen. Først og fremmest ønsker vi at kunne tilbyde patienterne i regionen den bedst mulige behandling og bidrage til at højne folkesundheden og dernæst har vi ambition om at skabe øget vækst og arbejdspladser i og omkring vores hovedstad. Og det er oplagt at bruge de stærke faglige miljøer, som vi har på vores hospitaler, til at understøtte både forskning og udvikling i en medicinalindustri, der skaber arbejdspladser, vækst og eksportindtægter til Danmark. Med partnerskabet kan vi gøre vores til at skubbe til en positiv udvikling for regionen.

Underskrivelse af aftalen, fra venstre: Hjalte Aaberg, Thomas Bjørnholm og Anita Bruhin.

En af ambitionerne med partnerskabet er at gøre København til centrum for kliniske forsøg. Det er blandt andet målet at understøtte Uddannelses- og Forskningsministeriets ambitioner om at tiltrække tidlige kliniske studier (fase 1) til Danmark samt at gøre Danmark til det førende land i verden i anvendelsen af sundhedsdata og -registre.

For Københavns Universitet er det et centralt led i strategien at styrke relationen til både den nære og fjerne omverden. Prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm uddyber:

- Med samarbejdsaftalen styrkes København som centrum for kliniske forsøg og dermed skaber vi endnu bedre vilkår for den kliniske forskning i Danmark. Samtidig får vi også forstærket vores position på en række specialområder af betydning for Københavns Universitet. For os har det en betydelig værdi, at udveksle viden og erfaringer med den private sektor. Det er en kilde til inspiration at komme endnu tættere på den private sektor. Med denne aftale tager vi et skridt mere i den retning.

Ambitionerne på folkesundhedsområdet kredser særligt om diabetes, hvor den store ambition er at vende udviklingen i antallet af patienter med type 2 diabetes. Netop diabetes er et område, hvor udfordringerne er betydelige i Region Hovedstaden, hvor Københavns Universitet råder over ekspertise, og hvor MSD Danmark har særlige forudsætninger for at kunne bidrage til partnerskabet:

- Vi har stor erfaring med at samarbejde med den primære sundhedssektor netop om type 2 diabetes, og derfor håber vi at kunne være med til at vende udviklingen på dette område. Men vi indgår også i aftalen fordi, vi som den virksomhed, der udfører mest klinisk forskning i Danmark, får endnu bedre muligheder for at lave kliniske forsøg. Her har hovedstadsområdet gode forudsætninger, særligt på områder, som er vigtige for os, udtaler Anita Bruhin, Managing Director hos MSD Danmark.

Aftalen er underskrevet af de tre parter i forbindelse med en kort ceremoni afholdt på Københavns Universitet klokken 15.00 den 2. november 2014.

Kontakt

Trine Juul Wengel, kommunikationschef, MSD Danmark, tlf. 20 73 20 37
Region Hovedstaden: pressevagten tlf. 70 20 95 88 eller mail til presse@regionh.dk
Anéh Christina Hajdu, kommunikationschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
tlf. 21 22 26 92