8. december 2014

Danmarks første professor i friluftsliv

FRILUFTSLIV

Frank Søndergaard Jensen er ny professor i friluftsliv på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet – Danmarks første. Professoratet skal være med til at styrke videngrundlaget for politiske beslutninger om og forvaltning af friluftslivet.

Foto: Frank Søndergaard Jensen

Foto: Frank Søndergaard Jensen

Friluftsliv og rekreation har lige nu stor samfundsmæssig og politisk bevågenhed, og den første nationale friluftspolitik er på vej. En vigtig grund er, at besøg i natur og grønne områder bidrager positivt til samfundsøkonomien. Den nationale friluftspolitik tager bl.a. afsæt i mange års undersøgelser af friluftslivets omfang og karakter. Forskningen begyndte allerede midt i 1970’erne, og siden 1985 har Frank Søndergaard Jensen været med til at udvikle en solid platform af viden om friluftslivet i Danmark. Den bruges f.eks. flittigt af Miljøministeriet i forvaltningen af de offentlige skove og naturområder.

Frank Søndergaard Jensen. Foto: Inger Ulrich

Frank Søndergaard Jensen. Foto: Inger Ulrich

Han har ambitioner om også at se nærmere på de ca. 10 pct., som ikke bruger naturen til friluftsliv.

”Vi vil gerne vide mere om, hvem det er, og hvad der afholder dem fra at tage af sted. Den viden vil f.eks. kunne bruges til at indrette nogle områder, så de også tilgodeser andre end de sædvanlige besøgende,” fortæller Frank Søndergaard Jensen.

I mange tilfælde er der fokus på bevægelse og aktivitet, når man planlægger for friluftslivet. Målet er bl.a. at understøtte de sundhedsmæssige fordele for befolkningen.

”Men jeg vil gerne vende billedet om, sådan at vi også får den langsomme og stille oplevelse i naturen med. Vi ved, at støj indvirker negativt på helbredet, og områder uden menneskelige forstyrrelser er en knap ressource, som mange værdsætter. Derfor vil vi f.eks. gerne undersøge, hvad der sker i de områder, der er udpeget til nationalparker. Spørgsmålet er, om et voksende besøgstal vil forstyrre den oplevelse, som er grundlag for udpegelsen. Vi vil også gerne vide mere om, hvad folk egentlig forstår ved stilhed.”

Frank Søndergaard Jensen er professor med særlige opgaver inden for friluftsliv. Han er 59 år, uddannet cand.agro. og har en ph.d. i planlægning i det åbne land. 1985-91 forskede han i friluftsliv hos Statens forstlige Forsøgsvæsen. Siden har Frank Søndergaard Jensen arbejdet på det, der i dag er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Her er han leder af forskergruppen Natur, parker og friluftsliv.

Tiltrædelsesforelæsning

Frank Søndergaard Jensen holder tiltrædelsesforelæsning tirsdag 13. januar kl. 14.00 med titlen: Friluftsliv — hvem, hvad, hvor og hvorfor?

Kontakt: Frank Søndergaard Jensen, professor (mso), fsj@ign.ku.dk, tlf. 3533 1814, mobil 5121 5892