12. december 2014

Forsker undersøger pårørendes nej til organdonation

organdonation

Mangel på donororganer koster hvert år liv i det danske sundhedsvæsen. En af de væsentligste udfordringer er pårørendes nej til organdonation. Antropolog på Københavns Universitet undersøger baggrunden for et nej, og hvorfor det især er så svært at give slip på hjertet.

Danmark havde i 2013 og 2012 en af de laveste donationsrater i Europa med henholdsvis 10,1 og 12,8 donorer pr. million indbyggere. Nye studier fastslår, at den vigtigste årsag til manglende organdonation i Danmark er, at familien giver afslag. I dag vælger 42 procent af de berørte familier at sige nej til organdonation, når de står med den tunge beslutning på hospitalet:

Hjertet har en helt særlig plads i donationsprogrammet – en tredjedel af de personer i Danmark, der har givet begrænset tilladelse til organdonation, siger fx nej til at benytte hjertet

Hjertet har en helt særlig plads i donationsprogrammet – en tredjedel af de personer i Danmark, der har givet begrænset tilladelse til organdonation, siger fx nej til at benytte hjertet.

– Vi kender tallene, men det er vigtigt at forstå baggrunden for et nej til organdonation. I et nyt studie laver jeg feltarbejde blandt pårørende, der af forskellige årsager har givet afslag. Jeg taler med dem i deres hjem, lytter til deres erfaringer og forsøger at kortlægge de følelser og argumenter, der fik dem til at sige nej på vegne af deres afdøde familiemedlemmer. Ikke for at pege fingre og formane – men for at forstå baggrunden for et vigtigt eksistentielt valg i en forfærdelig livssituation. Og for at identificere hvilke former for støtte, information og omsorg de pårørende efterspørger i den situation, fortæller Anja Marie Bornø Jensen, som er antropolog og adjunkt på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Hjertet er noget særligt

Et flertal i Folketinget vedtog i 2014 en national handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere syge danskere at få den transplantation, de venter på. Blandt andet ved at øge omsorgen for de pårørende, fremme dialogen og blive bedre til at forstå deres modstand.

– Der er mange grunde til et nej. Komplekse familieforhold spiller ofte en rolle. Desuden har mange svært ved at sige ja, hvis de pårørende ikke selv har taget aktivt stilling til organdonation. Problematikken berører nogle dybe følelser og filosofiske problemstillinger omkring døden, afskeden og vores forhold til krop og sjæl. Mange pårørende opfatter det som forkert, hvis de ikke er fysisk til stede, når deres familiemedlem udånder, fortæller Anja Marie Bornø Jensen.

Hjertet har en helt særlig plads i donationsprogrammet – en tredjedel af de personer i Danmark, der har givet begrænset tilladelse til organdonation, siger fx nej til at benytte hjertet:

– Jeg ønsker at undersøge på hvilke måder, hjertet spiller en særlig rolle i vores menneskelige forståelse. Organet er forbundet med mange følelser, der kan gøre det svært at sige ja til donation. Man kan have ’et stort hjerte’, man kan være ’tung om hjertet’ og have ’hjertesorg’. Hjertet er simpelthen en stor del af vores sprog og identitet, og det kan have betydning for beslutninger om hjertedonation, påpeger antropologen.

Privilegeret brobygger

Anja Marie Bornø Jensen har netop modtaget et legat fra Hjerteforeningen til projektet, der bygger bro mellem antropologi og klinisk praksis:

- Det er et stort privilegium for mig at tale med de her mennesker, som har stået i deres livs mest følsomme dilemma. Her kan antropologien noget særligt, og min opgave er først og fremmest at lytte og reflektere og dernæst formidle resultaterne videre, så det kan gavne udviklingen på området. Jeg har stor glæde af et tæt samarbejde med danske læger og sygeplejersker, og jeg interviewer jo også dem om deres erfaringer med familiers donationsbeslutninger. Jeg oplever stor åbenhed fra både pårørende og sundhedspersonale.

Kontakt:

Anja Marie Bornø Jensen
Mobil: 30 55 93 21