10. december 2014

Institutleder fra KU bliver ny formand for Skovrådet

Formand for Skovrådet

Gertrud Jørgensen, konstitueret institutleder for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU, er udpeget som ny formand for Skovrådet, der rådgiver miljøministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål.

Gertrud Jørgensen. Foto: Kent Pørksen

Gertrud Jørgensen. Foto: Kent Pørksen

Frem til september 2016 skal Gertrud Jørgensen lede Skovrådets arbejde med at rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål. Hun er professor og konstitueret institutleder for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Gertrud Jørgensen afløser Niels Elers Koch, der har været formand i Skovrådet siden 2004 og selv ønsker at stoppe. Gertrud Knudsen, kontorchef i Naturstyrelsen, byder den nye formand varmt velkommen:

”Miljøministeren har udpeget den nye formand, som skal være med til at sikre, at de danske skove udvikler sig bæredygtigt. Jeg vil samtidig gerne sige tak til den afgående formand Niels Elers Koch, som har lagt et stort stykke arbejde i det skovbrugsfaglige arbejde i tre perioder som formand,” siger hun.

Gertrud Jørgensen ser frem til den nye post, hvor den første store opgave bliver at tage stilling til et nyt nationalt skovprogram:

”Skovrådet rummer en vigtigt kombination af de virksomheder, institutioner, foreninger og forskningsenheder, der beskæftiger sig med skove. At formandskabet ligger hos Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning giver os gode muligheder for at bidrage med den store pulje af skovbrugsviden, forskerne her ligger inde med,” siger hun.

Ud over formanden består Skovrådet af 15 medlemmer. De kommer blandt andet fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, Verdens Skove, WWF, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening. Skovrådet har desuden repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige forskningsområder.

Skovrådet skal ifølge skovloven rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove. Rådet skal desuden afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller Skovlovens administration. Skovrådet følger også udviklingen i skovene og i administrationen af Skovloven.

Læs mere om Skovrådet

Kontakt: Gertrud Jørgensen, gej@ign.ku.dk, tlf: 35 33 18 28, mobil: 23 71 27 16