10. december 2014

Ny strategi viser vejen til at blive et af verdens grønneste universiteter

GRØN CAMPUS

Københavns Universitet sætter nye mål for bæredygtighed, som skal bringe universitetet op i den globale superliga for grønne universiteter. Med ’Grøn Campus 2020 – strategi for ressourceeffektivitet og bæredygtighed’ stiler universitetet blandt andet mod nye, ambitiøse mål for energi- og CO2-reduktioner.

- Vores hovedopgave er at skabe forskning og uddannelse på højeste internationale niveau, og vi har et ansvar for at sikre, at det sker med stadig mindre miljø- og ressourcebelastning.  Energi- og ressourceeffektivitet går heldigvis ofte hånd i hånd med økonomiske gevinster, så der kan frigøres midler til kerneaktiviteterne, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Solceller og grønne tage på den nye Fødevarebygning på Frederiksberg Campus. (Klik for at hente billede i høj opløsning)

Solceller og grønne tage på den nye Fødevarebygning på Frederiksberg Campus. (Klik for at hente billede i høj opløsning)

Københavns Universitets grønne regnskab viser, at universitetet siden 2006 har skåret 28,8 procent af sin CO2-udledning og 20,4 procent af sit energiforbrug per medarbejder og studerende. Det sænkede energiforbrug medfører en årlig besparelse på næsten 35 millioner kroner – penge der i stedet bliver brugt til forskning og uddannelse på de fakulteter, hvor energien er sparet. Der er med andre ord også god økonomi i at satse på at blive endnu grønnere.

- Målet med universitetets nye ambitiøse bæredygtighedsstrategi er, at vi i perioden frem til 2020 reducerer CO2-udledningen med 65 procent per årsværk og energiforbruget med 50 procent per årsværk. Vi vil desuden reducere affaldet med 20 procent og sikre, at halvdelen af affaldet genanvendes, siger rektor Ralf Hemmingsen. Han understreger samtidig, at der ville være endnu bedre muligheder for at styrke ressourceeffektiviteten, hvis universitetet overtog det fulde ansvar for universitetets bygninger, der p.t. udlejes af Bygningsstyrelsen.

Fjernkølingsrør er en klimavenlig køleløsning. Disse bringer koldt havvand direkte fra Københavns Havn til bygningerne på Nørre Campus. (klik for at hente billede i høj opløsning)

Fjernkølingsrør er en klimavenlig køleløsning. Disse bringer koldt havvand direkte fra Københavns Havn til bygningerne på Nørre Campus. (klik for at hente billede i høj opløsning)

Københavns Universitet er lige nu i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om, hvordan universitetet kan få selveje over universitetets bygninger. Bygningsselveje vil gøre det lettere at indfri de krav, der er til faciliteterne i et konkurrencedygtigt internationalt forsknings- og studiemiljø.

Bæredygtig hverdag

Universitetets medarbejdere og studerende spiller en afgørende rolle for at nå de nye mål for bæredygtighed. I strategien er der blandt andet konkrete indsatser, der skal motivere medarbejdere og studerende til bæredygtig adfærd:

- Medarbejdere og studerende får i høj grad mulighed for at medvirke til at realisere Grøn Campus 2020. Viden og nye løsninger skal gøre det nemt og meningsfuldt at gøre hverdagen mere bæredygtig, understreger teamleder for Grøn Campus Tomas Refslund Poulsen.

I dag har universitetet 100 grønne ambassadører blandt medarbejderne, som gør en god indsats for at sikre energirigtige vaner i laboratorier og på kontorer. Særligt i laboratoriebygningerne er der store miljø- og energimæssige gevinster at hente, da hovedparten af KU’s energiforbrug og miljøbelastning er her. Der kan fx høstes store energigevinster ved at sikre, at der er varmegenvinding på ventilationen, og at ventilations- og varmesystemerne kører, så de er tilpasset behovet.

De studerende kan også se frem til at møde mere bæredygtighed i hverdagen på universitetet. For de studerende som vil være aktive og bidrage til at skabe de nye løsninger, vil der komme forskellige tilbud, som de kan engagere sig i. Det handler blandt andet om at opbygge energirigtige vaner, styrke genanvendelsen og om at udvikle mere bæredygtige kantinemåltider.

Kontakt

Tomas Refslund Poulsen, teamleder for Grøn Campus
Tlf: 30 70 41 09