16. december 2014

Unge forskertalenter slår rekord

EURO-REGN

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) uddeler prestigefyldte bevillinger til syv unge forskere på Københavns Universitet. Det er et rekordstort antal ERC-bevillinger til ét dansk universitet, og de løber op i en samlet værdi af godt 80 millioner kroner.

ERC har besluttet, at hele syv af de eftertragtede ERC Starting Grants skal gå til unge, talentfulde forskere på Københavns Universitet. Der er desuden store chancer for, at endnu et af universitetets talenter tildeles en ERC-bevilling i januar. Pengene giver de unge forskere en unik mulighed for at sætte endnu mere fart i en allerede lovende forskerkarriere.

- Vi er naturligvis utroligt glade for det meget store antal ERC-bevillinger. Vi er især glade for, at bevillingerne er givet til forskningsprojekter inden for en bred vifte af fagdiscipliner. Det vidner om den vidtfavnende talentmasse på Københavns Universitet, udtaler Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet.

Fra planetfødsler til livskvalitet

Blandt bevillingsmodtagerne er Oliver Gressel, hvis forskningsprojekt skal kaste lys over, hvad der skal til for at støv- og gasskyen omkring en ny stjerne bliver til planeter og der dannes et solsystem.

Blandt bevillingsmodtagerne er Oliver Gressel, hvis forskningsprojekt skal kaste lys over, hvad der skal til for at støv- og gasskyen omkring en ny stjerne bliver til planeter, og der dannes et solsystem. Foto: Nasa Illustration.

De syv forskningsprojekter er vidt forskellige og spænder fra mysteriet om planeters fødsel til fedtforbrænding og livskvalitet hos mennesker med kroniske eller langvarige sygdomme.

Adjunkt Oliver Gressel fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal med en bevilling på ca. 10,6 millioner kroner undersøge, hvad der skal til for at skiver af støv og gas udvikler sig til egentlige planeter i tidlige solsystemer. Postdoc Ayo Wahlberg fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får ca. 11,4 millioner kroner til sit forskningsprojekt om, hvordan man i praksis bruger forskning til at hjælpe kronisk og langtidssyge patienter med at få den bedst mulige livskvalitet under deres sygdom.

Lektor David Gloriam fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får med ca. 11,4 millioner kroner mulighed for at forske i G protein-sammensatte receptorer, der på sigt kan føre til en medicinsk behandling af bl.a. Alzheimers og en række psykiatriske lidelser. Postdoc Robin Andersson fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet modtager ca. 10,9 millioner kroner til genforskning, der kan hjælpe med at forstå, hvordan DNA-variationer hænger sammen med f.eks. modtagelighed over for sygdomme.

Mysteriet om søvn og fedtforbrænding

Adjunkt Tania Rinaldi Barkat fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet står til at få tildelt ca. 11.4 millioner kroner til at forske i, hvordan hjernen forstår forskellige typer af lyde. Adjunkt Zach Gerhart-Hines fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beskæftiger sig ligeledes med en blød del af menneskekroppen og skal med en bevilling på ca. 11,4 millioner kroner forske i de processer, der får forbrændingen af det brune fedt til at gå i stå, når vi sover. Det kan på sigt hjælpe folk med fedmeproblemer og diabetes.

Endeligt modtager Albert Schliesser fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ca. 11,4 millioner kroner til at forske i hybride multitilstande-systemer i kvanteregi. På sigt kan det føre til nye landvindinger indenfor lavfrekvente mikrobølge-signaler og kan f.eks. bruges i radio-astronomi og kernemagnetisk resonans, som vi f.eks. kender fra MR-scanninger.

Kontakt

Vicedirektør Kim Brinckmann
Forskning & Innovation
Mobil: 29 13 26 10

Chefkonsulent Charlotte Autzen
KU kommunikation
Mobil: 28 75 42 64