14. januar 2015

Grønlands genetiske historie under lup

Genetik

Grønland er blevet befolket flere gange gennem de seneste 5.000 år. Både fra de arktiske områder og af europæere – bla. vikingerne. Nye forskningsstudier undersøger de genetiske konsekvenser af disse migrationer og rekonstruerer, hvilke mennesker der er ophav til nutidens grønlændere. Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete tidsskrift American Journal of Human Genetics.

Det er forskere fra Københavns Universitet, Steno Diabetes Center og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, som står bag rekonstruktionen af de moderne grønlænderes genetiske historie. Resultaterne viser, at 75% af grønlændernes genetiske arvemasse stammer fra inuitter – folk fra polarområdet – mens de resterende 25% kommer fra europæere.

”Der er dog stor variation mellem de forskellige regioner i Grønland. For eksempel har de fleste indbyggere i Tasiilaq på østkysten ikke nogen europæiske forfædre, mens så godt som alle grønlændere på vestkysten har både inuit og europæiske forfædre i deres gener”, forklarer Ida Moltke, post doc på Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Nylig europæisk migration
Baseret på flere 100.000 genetiske markører er det endvidere muligt at vise, om en indbygger kommer fra Nord-, Vest- eller Østgrønland.

Lektor Anders Albrechtsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, siger:
”Grønlands historisk lille befolkning har betydet, at grønlændere fra de forskellige egne genetisk har ændret sig hurtigt, så i dag er en fra Qaanaaq (Thule) genetisk mere forskellig fra en i Tasiilaq på østkysten, end en dansker er fra en syditaliener.

Kulturer mødes
Da inuitter fra Thule-kulturen, som er ophav til vore dages grønlændere, ankom til øen for ca. 700 år siden, var de ikke alene. Både folk fra den arktiske Dorset-kultur og europæiske nordboere var allerede i Grønland.

”Fra arkæologiske studier ved vi, at kulturerne mødtes. Man har derfor længe spekuleret på, om disse andre folkefærd også er blandt grønlændernes forfædre. I vores data er der dog ikke nogen indikation på, at hverken Dorset eller nordboere har bidraget til den grønlandske genpulje”, påpeger Anders Albrechtsen.

Der har også længe været spekuleret over, hvilke ruter, der blev brugt af Thule-kulturen, under deres oprindelige udbredelse i Grønland. Tidligere studier har foreslået, at de nåede til Tasiilaq via Nordøstgrønland. Men de nye data viser, at det er folk, som er forfædre til nulevende grønlændere, der rejste fra nordvest ned langs vestkysten til den sydligste spids og derefter drejede nordpå op langs den grønlandske østkyst.

Konsekvenser for fremtidig sygdomsforskning
Udover at bidrage med ny viden om Grønlands historie giver de nye forskningsresultater også en bedre forståelse af de genetiske faktorer, der påvirker grønlændernes risiko for at udvikle sygdomme.

Ida Moltke siger: ”Vi kan bruge nogle af studiets resultater til fremtidige sygdomsstudier. Studier, som har til formål at identificere nye genetiske risikofaktorer og dermed på lang sigt at forbedre diagnosticering og behandling af sygdomme som f.eks. type 2 diabetes”.

Det nye studie er netop udkommet i tidsskriftet American Journal of Human Genetics 

Kontakt
Post doc Ida Moltke
Telefon: +1 773 702 2750

Lektor Anders Albrechtsen
Telefon: +45 35330246

Professor Rasmus Nielsen 
Telefon: +1 5106434993