21. januar 2015

Københavns Universitet klar til at købe egne bygninger

SELVEJE

Københavns Universitet har i dag offentliggjort, at universitetet er rede til at købe sine egne bygninger for 8-9 mia. kr. De huser universitetets 40.000 studerende og 9.000 ansatte. KU ønsker at erstatte dyr husleje med selveje og tilbyder derfor at købe sine bygninger af staten – det, der kan blive Danmarks største ejendomshandel.

Københavns Universitet kan som lejer ikke selv bestemme over sine bygninger, og det betyder manglende fleksibilitet i forhold til de nye behov, der løbende opstår, ligesom universitetet ikke selv må renovere nedslidte bygninger til international standard. Ombygning og nybyggerier bliver ofte langsommelige og unødvendigt komplicerede, og det fører til ressourcespild og talenttab. Ejer universitetet selv bygningerne, kan det hurtigere og billigere bygge og ombygge i tæt kontakt med de forskere og studerende, der til daglig bruger bygningerne.

Se video med formand for Københavns Universitets bestyrelse Nils Strandberg Pedersen, der forklarer, hvorfor selveje er vigtigt for universitetet.

Bygningsselveje er afgørende for, at universitetet kan fastholde og udbygge sin position som et af Europas førende universiteter, mener bestyrelsen for Københavns Universitet.

- De førende universiteter i verden har selveje, og både DTU og CBS har selveje. Det er en forudsætning for at indgå samarbejder med industrien og tiltrække forskergrupper og dermed kunne konkurrere på forskningsområdet internationalt. Ejer vi vores bygninger, bliver vi mere dynamiske i forhold til indretning og renovering af laboratorier og lokaler, og det er helt nødvendigt for at være konkurrencedygtige, siger formand for Københavns Universitets bestyrelse, Nils Strandberg Pedersen. Han understreger, at universitetet er i stand til at håndtere de nye opgaver, selvejet medfører.

Universitetsloven giver mulighed for selveje, og også gymnasier, professionshøjskoler og erhvervsskoler ejer deres bygninger. Københavns Universitet søgte allerede tilbage i februar 2013 daværende uddannelsesminister Morten Østergaard om bygningsselveje. I sin ansøgning skrev universitetet blandt andet, at det kan styre drift, vedligeholdelse og nybyggeri mere effektivt end staten. Uddannelsesministeriet er i øjeblikket ved at udrede, om Københavns Universitet må få selveje.

Københavns Universitet lejer sine bygninger fra staten gennem den såkaldte SEA-ordning – Statens Ejendoms Administration. Det er dermed staten, der bygger for universitetets penge og står for nybyggeri og større renoveringsopgaver. Københavns Universitet betaler i dag staten en leje på mindst 20 procent over markedsprisen – penge, som universitetet i stedet kunne bruge til at styrke kvaliteten af uddannelse og forskning.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Mobil: + 45 28 75 42 62