22. januar 2015

Medicinsk Museion vinder millionbeløb til visionært udstillingskoncept

PRIS

Bikubenfonden har udpeget Medicinsk Museion som vinder af den nye udstillingspris Vision 2015 i konkurrence med 45 andre museer.

Bikubenfonden har udpeget Medicinsk Museion som vinder af den nye udstillingspris Vision 2015 i konkurrence med 45 andre museer. Medicinsk Museion modtager dermed 3 mio. kr. til at realisere konceptet 'Mind the Gut', som kombinerer kunst, kulturarv og den nyeste biomedicinske forskning om tarmbakteriers samspil med hjernen.

På vegne af en enstemmig jury for udstillingsprisen begrunder Bikubenfondens projektchef Mette Marcus valget af det tankevækkende udstillingskoncept 'Mind the Gut':

- Idéen om at ville samtænke præsentationen af ny viden med et æstetisk og sansemættet formidlingsgreb er et visionært bud på at skabe et anderledes refleksionsrum…Vi anser 'Mind the Gut' for at være en nytænkende udstillingsidé og ser frem til, at den realiseres i foråret 2017.

Blanding af videnskab og kunst

Medicinsk Museion hører under Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU. Igennem de sidste ti år har museet særligt eksperimenteret med at gøre den medicinske forskning forståelig og nærværende ved hjælp af en unik blanding af videnskab, kunst og kulturarv.

- Jeg er meget stolt og taknemmelig for Bikubenfondens pris. Det er en stor cadeau til Medicinsk Museions tværfaglige bestræbelser på at skabe ny erkendelse og samarbejde mellem humanister, kunstnere og biomedicinske forskere om sundhed og sygdom, udtaler dekan Ulla Wewer, fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.

- Jeg er stolt over, at vi bliver hædret for at nedbryde museumsverdenens traditionelle grænser mellem kulturhistorie, naturhistorie og kunst. På Medicinsk Museion tænker vi og arbejder vi som forskere. Vi drives af nysgerrighed og lyst til at undersøge. Vi er på den måde en del af universitetets kerne, udtale museumschef og professor Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion.

Udstillingen 'Mind the Gut' vil blive produceret i tæt samarbejde mellem Medicinsk Museion, inviterede bio-kunstnere, og forskere ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet.

Udstillingen 'Mind the Gut' 

'Mind the Gut' tager udgangspunkt i aktuel biomedicinsk forskning i sammenhængen mellem hjernen, maven og de bogstaveligt talt trillioner af bakterier og andre mikroorganismer, der lever i tarmsystemet.

I de seneste fem år har forskningen vist, at bakterierne i langt større grad, end man hidtil havde forestillet sig, påvirker vores sundhedstilstand og velbefindende. Bliver vores identitet til i en vekselvirkning mellem os og bakterierne, spørger udstillingen. Måske skal vi ikke længere spørge "hvem er jeg?", men "hvem er vi?"

'Mind the Gut' vil løfte forskningsformidling ud af en traditionel snævert didaktisk og nyhedsfokuseret ramme for at skabe rum til æstetisk og kulturel refleksion samt plads til samtale. De forskelligartede perspektiver på forskningen vil blive bundet sammen af et fokus på sanselighed. Kunstværker, kulturarv og videnskabelige genstande vil blive udstillet på måder, der sætter gang i hørelsen samt lugte-, føle-, syns- og smagssansen.