6. februar 2015

Selveje skal for folketingsudvalg

Selveje

Bygningsselveje er af så stor strategisk interesse for KU, at bestyrelsesformand, rektor og universitetsdirektør i samlet flok vil forelægge sagen for folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Det er ganske enkelt universitetets mulighed for at tiltrække talenter inden for forskning og uddannelse der er på spil, argumenterer ledelsen.

Siden KU i februar 2013 søgte om at overgå til bygningsselveje har universitet løbende gjort opmærksom på ønsket om hurtigst muligt at komme i gang med reelle drøftelser om rammer og vilkår for overgangen til selveje.

KU er senest lovet en tilbagemelding pr. september 2015. Men universitets ledelse finder sagen så vigtig, at de snarest muligt ønsker at forklare udvalget, hvorfor selveje er en vigtig forudsætning for at kunne indfri de høje forventninger, samfundet har til København Universitets forskning og uddannelse.

- Det er vigtigt for Københavns Universitet af vi får mulighed for at orientere udvalget om sagen, og at udvalget får mulighed for at stille spørgsmål til baggrunden for ønsket om overgangen til selveje, siger Rektor Ralf Hemmingsen.

Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg har kvitteret for modtagelsen og fastlægger snarest en dato for Universitetets foretræde for udvalget.

Læs Universitetets anmodning om foretræde for udvalget (PDF)

Om udvalget

Uddannelses- og Forskningsudvalgets sagsområder er: universiteter, forskningsråd og forskningsinstitutioner m.v

  • Formand Rasmus Prehn (S)
  • Næstformand Karen Ellemann (V)

Læs mere om udvalget

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Mail: jsw@adm.ku.dk
Mobil: + 45 28 75 42 62