17. marts 2015

Ny universitetsdirektør med solid ledelseserfaring

Universitetsledelse

Bestyrelsen på Københavns Universitet har besluttet at ansætte Jesper Olesen som ny universitetsdirektør. Jesper Olesen er 48 år og uddannet cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som administrationsdirektør i Erhvervs- og Vækstministeriet. Han tiltræder stillingen som universitetsdirektør på Københavns Universitet 1. maj 2015.

Jesper Olesen har siden 2011 været administrationsdirektør i Erhvervs- og Vækstministeriet. Her har han været ansvarlig for ministeriets koncernstyring og organisationsudvikling, de tværgående økonomistyrings- og HR-opgaver samt håndteringen af ministeriets selskaber. Inden da har han varetaget flere andre administrative lederstillinger, blandt andet i Finansstyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Jesper Olesen

Ny universitetsdirektør Jesper Olesen

Det var et enigt indstillingsudvalg, der pegede på Jesper Olesen ud af de mange kvalificerede ansøgere til stillingen.

- Det er indstillingsudvalgets vurdering, at Jesper Olesen er den bedste kandidat. Han har stærk analysekraft, han har solid ledelseserfaring, og han komplementerer den øvrige direktion rigtigt godt. Han fremstår velovervejet og har let ved at forklare sig og få folk med sig. Jeg glæder mig meget til at samarbejde med Jesper Olesen, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Ansvarlig for budget på otte mia.

Universitetsdirektøren udgør sammen med rektor, to prorektorer og dekanerne universitetsledelsen. Universitetsdirektøren refererer til rektor. Rektor, de to prorektorer og universitetsdirektøren er som øverste daglige ledelse ansvarlige over for bestyrelsen. Universitetsdirektøren har ansvaret for fire afdelinger i Fællesadministrationen: Koncern-økonomi, Koncern-it, HR & Organisation samt Campus Service Hver afdeling ledes af en vicedirektør, der refererer til universitetsdirektøren. Jesper Olesen bliver blandt andet ansvarlig for et budget på otte milliarder kroner.  

Universitetsdirektørstillingen blev opslået i september, men efter første runde af ansættelsessamtaler besluttede indstillingsudvalget at genopslå stillingen. Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget 36 ansøgninger, og seks ansøgere blev indkaldt til første samtalerunde. Efter anden samtalerunde var indstillingsudvalget overbevist og Jesper Olesen udpeget som ny universitetsdirektør.

Jesper Olesen afløser Jørgen Honoré, som har været universitetsdirektør siden 2007. Han har besluttet, at han ikke ville gensøge sin stilling, når kontrakten udløb i begyndelsen af året, fordi han har planlagt at gå på pension i slutningen af 2016.