17. april 2015

Gymnasieelever smager på forskning

FORSKERSPIRER

Flere hundrede gymnasieelever har taget hul på deres første møde med forskningsverdenen som deltagere i dette års Projekt Forskerspirer. Et nyt tiltag er opgaver over Facebook, som klæder eleverne på til den akademiske tilgang.

De næste syv måneder får gymnasieelever fra hele landet en forsmag på tilværelsen som forsker. Projekt Forskerspirer er netop skudt i gang med et møde på Københavns Universitet, hvor flere hundrede elever mødte op med et forskningsspørgsmål.  Emnerne spænder lige fra, hvordan økonomien i computerspil kan afspejle det virkelige marked, til hvordan en snegl evner at omsætte energi ved hjælp af fotosyntese.

Forskerspirerne er talentfulde gymnasieelever fra hele landet. De er blevet udvalgt til at følge projektet sideløbende med deres gymnasieuddannelse, og formålet med Projekt Forskerspirer er at vække elevernes lyst til forskning og vise dem forskellen på deres daglige arbejde med opgaver i gymnasiet og det at udforske et emne og arbejde akademisk.

Forskerspirerne får mulighed for at udvikle deres projektidé gennem vejledning på skolen og opgaver på Facebook, som blandt andet handler om litteratursøgning, læsning af artikler og afgrænsning af en problemstilling. Brugen af Facebook giver også mulighed for at inspirere hinanden på tværs af geografi og forskningsemner. Brugen af ”Blended Learning” – en blanding af undervisning med fysisk tilstedeværelse og online undervisning over fx Facebook – giver eleverne redskaber til at arbejde selvstændigt og akademisk samtidig med, at de går i gymnasiet.

Nyt indblik

En vigtig del af Projekt Forskerspirer er, at eleverne skal tage kontakt til en forsker inden for deres projekts fagområde, som de kan sparre med undervejs.

Emma Kjersgaard, elev på Svendborg Gymnasium, glæder sig til at få mulighed for at undersøge et emne, der interesserer hende:

- Jeg tror, at projektet åbner en masse døre for mig, og at det kommer til at give mig et indblik i en verden, jeg tidligere er trådt udenom. Det er emnet, der er grunden til, at jeg er gået ind ad døren, for jeg vil gerne undersøge biologiske årsager til vores fordomme i dybden.

Projektkoordinator på Københavns Universitet Marianne Bjerregaard er begejstret for samarbejdet med gymnasieeleverne.

- Vi står med en masse dygtige gymnasieelever, som er indstillet på at levere varen og i den grad glæder sig til at blive klædt på til at arbejde akademisk. Det er vigtigt at åbne den akademiske verden op – også for de unge, der måske ikke umiddelbart ville have set sig selv som studerende på Københavns Universitet.

Projekt Forskerspirer er typisk de unges første møde med universitetet, men for mange tændes gnisten for at arbejde med forskning her. Flere af de tidligere forskerspirer har da også arbejdet videre med deres forskningsidé, og det sker endda, at kontakten mellem forsker og forskerspirer giver spiren mulighed for at udføre sit projekt. Forskerspire Amalie Asmild blev sidste år inviteret til forskningscenteret CERN for at forske i antiprotonstråling til kræftbehandling.

I slutningen af projektet kåres en vinder inden for kategorierne Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Humaniora og Sundhedsvidenskab, og præmien er 20.000 kroner, som vinderne kan bruge til at realisere deres projekt.