19. maj 2015

Chefer skal skrue ned for studiejobs

Opråb

Studerende, som har job ved siden af studiet, bør højst arbejde 15 timer om ugen. Ellers kan de få problemer med at klare de opgaver og eksaminer, som studiet kræver, når fremdriftsreformen til efterårssemesteret træder i kraft, og alle skal studere på fuld tid.

Ministerier og virksomheder, som ansætter studentermedhjælpere, kan ikke længere forvente, at de unge kan arbejde de 15, 20 eller 25 timer, som et studiejob ofte er normeret til. Til september, når fremdriftsreformen træder i kraft for alle studerende, skal de nemlig studere på fuld tid. Dermed risikerer de unge, som arbejder for meget ved siden af studiet, at få problemer med at klare deres studie.

Det er budskabet i et brev, som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen i dag sender ud til departementschefer, direktører og HR-chefer i 50 institutioner, organisationer og virksomheder, som har studerende fra fakultetet ansat i studiejob. I brevet beder han arbejdsgiverne om at skrue ned for studentermedhjælpernes timetal og holde ansættelserne på 8-12 timer per uge og med 15 timer som det absolut højeste antal timer.

»Hvis man beskæftiger studerende mere end 15 timer per uge, indebærer det en stor risiko for, at de slet ikke bliver kandidater«, skriver Troels Østergaard Sørensen, blandt andet i brevet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ansætter selv studerende og indførte i efteråret en regel om, at studiejob på fakultetet maksimalt må være på 15 timer om ugen.

Københavns Universitet har tidligere besluttet, at der kun skal tilbydes job til de studerende internt på universitetet på maksimalt 15 timer ugentligt. Det er op til dekaner og institutter at følge denne anbefaling.

Otte ud af ti har studiejob
En stor del af de studerende på landets universiteter har studiejob i centraladministrationen eller i private virksomheder. På kandidatniveau er det otte ud af ti, og blandt dem, der læser bachelor, er det seks ud af ti, viser en undersøgelse fra juristernes og økonomernes fagforbund DJØF.

For 85 procent af de studerende er studiejobbet fagligt relevant, og gennem årene har både de studerende, arbejdsgiverne og institutterne på universitetet haft stor gavn af, at de unge kommer ud og får erfaringer i det virkelige arbejdsliv parallelt med, at de læser. Og erfaringerne viser også, at relevante studiejob i høj grad er med til at skaffe de unge deres første job efter endt uddannelse. 

Men nu, hvor fremdriftsreformen fra næste studieår træder i kraft for studerende på videregående uddannelser, skal alle studere på fuld tid. Det vil for de fleste af fakultetets studerende svare til en arbejdsindsats på mellem 37 og 42 timer om ugen, og så går det ikke mere med så mange arbejdstimer uden for studiet.

- Det er en stor ændring, og det er vigtigt for de studerende, at arbejdsgiverne er klar over, at det nu er fuldtidsstudier, de går på.  Studerende, der ikke bruger tid nok på uddannelsen, og derfor ikke får færdiggjort opgaver eller dumper til eksamen, løber en stor og reel risiko for at opbruge de tre tilladte eksamensforsøg, og så kan de ikke færdiggøre deres uddannelse, siger Troels Østergaard Sørensen.

”Tag to i stedet for en”
De fleste opslag for studiejob i KU´s jobbank og på og andre jobportaler er til stillinger på 15-20 timer om ugen, og Troels Østergaard Sørensen er klar over, at både studerende og arbejdsgivere skal vænne sig til de nye tider. Han opfordrer arbejdsgiverne til for eksempel at slå to job af 10 timer op i stedet for et job på 20 timer - eller at ansætte en kandidat.

Blandt studerende på KU’s Samfundsvidenskabelige Fakultet er der glæde over dekanens brev til arbejdsgiverne. De håber, det kan være med til at introducere de nye rammer for studiejob over for de virksomheder, ministerier, styrelser og organisationer, hvor fakultetets studerende typisk arbejder.

- Det er rart med en klar besked fra studiets side, for som studerende oplever vi ofte, at der er mange krav, som føles modsatrettede, så man kan godt komme i tvivl om, hvor man mest hensigtsmæssigt skal lægge sin indsats, siger Alexander Bergeon, der er formand for de studerendes råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kontakt
Troels Østergaard Sørensen
Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Telefon: +45 35 32 35 35
Mobil: +45 28 75 35 35
Mail:dekan@samf.ku.dk

Janni Brixen
Kommunikationskonsulent, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: +45 93565257
Mail:jab@samf.ku.dk