13. maj 2015

Ny chef skal udvikle det digitale bibliotek

universitetsbibliotek

Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet har ansat Kira Stine Hansen som vicedirektør og universitetsbibliotekar.

Det digitale universitetsbibliotek, de fysiske studiemiljøer og forskerservice skal videreudvikles, og nye trends, der påvirker universitetsbiblioteket, skal omsættes til innovativ og god videnservice til universitetet. Det blive nogle af hovedopgaverne, når nuværende souschef for Københavns Universitetsbibliotek Kira Stine Hansen pr. 1. august tiltræder som universitetsbibliotekar og vicedirektør.

”Københavns Universitet føler sig overbevist om, at Kira Stine Hansen vil kunne videreføre den udvikling af universitetsbiblioteksopgaven, som er sket i de seneste år gennem det tætte samarbejde mellem universitetet og Det Kongelige Bibliotek. Hun har stor indsigt i området og et stærkt blik for udvikling og innovation,” siger Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet.

Direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, lægger vægt på den kommende universitetsbibliotekars digitale erfaring:” Det er en stor glæde at kunne udnævne Kira Stine Hansen i stillingen. Hun har et indgående kendskab til indholdet i  ledelsesopgaven fra sine tidligere ansættelser i universitetsbibliotekssektoren, og hun behersker både udvikling og drift, og hun har særlige kompetencer inden for de digitale sider af universitetsbibliotekets virksomhed.”

Kira Stine Hansen er 44 år, uddannet bibliotekar DB i 1996. Hun har gennemført ledelses- og lederudviklingsprogrammer inden for staten og universitetsbibliotekssektoren og har gennemført LIBER Leadership Programme i biblioteksledelse.

Kira Stine Hansen tiltræder stillingen den 1. august 2015 i forbindelse med, at hendes forgænger, universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg, går på pension.

Kontakt

Biblioteksdirektør
Erland Kolding Nielsen
Tlf. 91324301
Mail: ekn@kb.dk