5. maj 2015

Temadag om angst hos børn

ANGST

Børn med angst er et område som har fået markant stigende fokus i de forgangne år, og som ligger mange familier meget på sinde, da angst ikke kun påvirker det enkelte barn, men hele familien. Center for Angst på Københavns Universitet afvikler derfor en temadag om angst hos børn den 7. maj.

Mere end 300 psykologer og andre fagprofessionelle samles til, hvad bliver den største konference af sin art herhjemme til dato, hvor den nyeste forskning på området også præsenteres.

Da der også er et ønske om at få præsenteret nogle politiske holdninger til, hvordan vi som samfund kan og skal håndtere børn og unge med angst, har Özlem Cekic (på sin fødselsdag) takket ja til at komme og holde åbningstalen, hvor en del af fokus vil være på vigtigheden af tidlig indsats.

Alle børn har forbigående angst som led i deres naturlige udvikling, og visse børn har også en ængstelig natur, uden at der nødvendigvis er tale om angstlidelser. Imidlertid viser udenlandske undersøgelser, at 5-10 % af alle børn med angst vil udvikle egentlige angstlidelser, som for manges vedkommende vil følge dem ind i voksenalderen med store personlige og sociale konsekvenser.

Der kan læse mere om temadagen her:
https://www.psy.ku.dk/cfa/

Kontakt
Videnskabelig assistent Sofie Wille Østergaard
Institut for Psykologi
Mail: sofie.ostergaard@psy.ku.dk
Telefon: 35 33 44 78