17. juni 2015

Danmarks erhvervselite har mere magt end politikerne

Ny afhandling af ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen viser, at en kerne af 423 mennesker udgør den absolutte magtelite i Danmark.
Fælles for gruppens personer er, at de er ledere, næsten halvdelen kommer fra kun 8 forskellige universitetsuddannelser, og størstedelen kommer fra samfundets mest priviligerede 20 procent. Politikerne er langt fra toppen af listen. Ud af de 423 er kun 35 politikere, og man skal helt ned på magtelitens 143. plads for at finde en politiker på Christiansborg, nemlig Lars Løkke Rasmussen.

62.841 poster og udvalg undersøgt

Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen har brugt fire år på at kortlægge mere end tusind bestyrelser, fonde, udvalg og andre steder, hvor magtfulde mennesker mødes. Som del af deres undersøgelse har de opbygget en database med 5233 netværk med i alt 62.841 bestyrelsesposter, vigtige udvalg, ledende organer og så videre. Disse poster er fordelt på 37.750 personer. Gennem en særlig metode har de to forskere skrællet lag på lag af det samlede netværk, indtil de er nået ind til en kerne, hvor interaktionen er størst og mest tætknyttet. I Danmark udgøres denne kerne af 423 personer. Det er dem, der er magteliten.

Den danske model trumfer kulturen

- Over halvdelen er enten fra det private erhvervsliv eller fra erhvervsorganisationer, men fagforeningsledere, topembedsmænd, toppolitikere og videnskabsfolk, særligt universitetsrektorer og økonomer, er også med i kernen af magtnetværket, forklarer Christoph Houman Ellersgaard.

- Den danske models kerneaktører er alle til stede, mens retsvæsen, kulturadministratorer og mediechefer udgør meget små minoriteter. De gejstlige, kunstnere samt
journalister og andre mediepersonligheder er helt udenfor, forklarer han.

Magteliten er en lukket klikke

Imidlertid er det ikke kun sektortilknytning der betyder noget for, om man kan være del af magtens kerne. Ved at se på enkeltpersoner forklarer de to forskere, hvordan man er nødt til at spille på kernens præmisser, hvilket grundlæggende betyder at acceptere sine med- og modspilleres ret til at være der.

- Der er tale om en stor lukkethed i magteliten. Kun 19 procent er kvinder og den sociale rekruttering er meget skæv. 94 procent af dem vi identificerer som magteliten kommer fra samfundets mest privilegerede 20 procent, forklarer Anton Grau Larsen.

- Der er en stærk overreprlsentation af folk, hvis forældre er nævnt i Kraks blå bog. Det er karakteristisk, at magteliten ikke blot er bundet sammen af deres tætte netværk, men i høj grad også af, at de deler livsstil og erfaringer. De udgør, trods interne modsætninger, en sammentømret gruppe, der koncentrerer magten indenfor kongeriget på ganske få hænder, siger Anton Grau Larsen.

Detaljer om forsvaret

Anton Grau Larsen forsvarer sin afhandling "Elites in Denmark - Identifying the Elite" tirsdag den 23. juni 2015 kl. 09.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Bygning 1, lokale 1.1.18


Christoph Ellersgaard forsvarer sin afhandling "Elites in Denmark - Power Elites and Ruling Classes in a Welfare State" tirsdag den 23. juni 2015 kl.  13.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Bygning 1, lokale 1.1.18Institut for Sociologi er vært ved en reception i bygning 16, lokale 16.2.55, umiddelbart efter forsvaret, omkring kl. 16.00