21. juli 2015

Da asiaterne blev indianere

Udvandring

Der er arkæologiske beviser for, at mennesket har været i Amerika de sidste 15.000 år. Men det bliver stadig debatteret, hvornår præcis og i hvor mange omgange forfædrene til de nuværende indianere vandrede ind i Den Ny verden fra Sibirien. Svarene på disse spørgsmål foreligger nu i et stort genom-studie foretaget af et internationalt hold af forskere under ledelse af Center for GeoGenetik på Københavns Universitet. Studiet viser, at forfædrene til alle nulevende amerikanske indianere indvandrede i en enkelt bølge for maksimalt 23.000 år siden. For ca. 13.000 år siden blev indianerne splittet op i to hovedgrene. Forskerholdet viser også, at der har været gen-flow fra grupper, der er relateret til nulevende østasiater og austral-melanesere, ind i nogle af de indianske grupper. Endelig afviser studiet, at visse central- og sydamerikanske grupper med særlig kranieform skulle være et levn fra en separat indvandring ind i Amerika, en teori der er gået under navnet 'Den palæoamerikanske Model'.

En kunstners indtryk af det istidslandskab som de tidlige amerikanske indianere ville have mødt. (Illustration: Sussi Bech).

En kunstners indtryk af det istidslandskab som de tidlige amerikanske indianere ville have mødt. (Illustration: Sussi Bech).

I videnskabelige kredse er der ikke den store uenighed om, at forfædrene til de nulevende amerikanske indianere stammer fra Sibirien. Der er til gengæld uenighed om, hvilke demografiske processer der ligger til grund for indvandringen.

Man ved fra udgravninger i Monte Verde i Chile, at mennesket har været i Amerika i hvert fald for 15.000 år siden. Så spørgsmålene har været, hvornår præcis skete indvandringen fra Sibirien, og var det en enkelt eller en række indvandringer, der gav ophav til den genetiske variation, vi ser blandt indianere i dag?

Andre spørgsmål har været, om de vandrede ind i Amerika umiddelbart efter, at de forgrenede sig fra deres sibiriske forfædre, eller om de havde en "inkubationsperiode" i Beringia – den nu oversvømmede landmasse mellem Sibirien og Alaska? Og endelig: Hvis de kom i en enkelt bølge, hvornår blev den så splittet op i de genetiske forgreninger, vi ser i dag?

Sporing af de første indvandringer til Amerika

Området omkring sammenløbet mellem Sliverthrone og Klinaklini-gletsjerne i den sydvestlige del af British Columbia giver et glimt af, hvordan det tærren så ud, som de amerikanske indianere rejste igennem under den pleistocæne. Foto: David J. Meltzer.

Området omkring sammenløbet mellem Sliverthrone og Klinaklini-gletsjerne i den sydvestlige del af British Columbia giver et glimt af, hvordan det tærren så ud, som de amerikanske indianere rejste igennem under den pleistocæne. Foto: David J. Meltzer.

For at få et mere detaljeret indblik i, hvornår og hvordan Amerika blev befolket, tilvejebragte forskerholdet genom-data fra adskillige nutidige indianske og sibiriske folk. For at kunne spore de genetiske strukturer gennem tiden, sekventerede de også gamle prøver fra Amerika fra tidrummet for 6.000 til 200 år siden.

"Vores studie præsenterer det mest omfattende billede af Amerikas genetiske fortid til dato. Vi viser, at alle indianere stammer fra den samme indvandringsbølge ind i Amerika. Denne bølge havde intet at gøre med de senere indvandringsbølger, der gav ophav til palæoeskimoerne og inuit i Arktis", siger Maanasa Raghavan, postdoc fra Center for GeoGenetikStatens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, og en af hovedforfatterne til studiet.

Ifølge det nye studie skete denne indledende indvandring af forfædre til nutidens indianere for maksimalt 23.000 år siden. Dette repræsenterer tidspunktet for opsplitning mellem indianere og sibiriske og østasiatiske folk. Ser man på de tidligste arkæologiske fund fra mennesker i Amerika, der er 15.000 år gamle, er det sandsynligt, at indianerne efter forgreningen for 23.000 år siden forblev isolerede i Beringia i de mellemliggende ca. 8.000 år.

En tidslinje for Amerikas genom-landskab

Forskerne fandt desuden beviser for en opsplitning i de forhistoriske indianeres genmasse, som resulterede i to genetiske forgreninger – en nordlig og en sydlig – og at denne opsplitning skete for ca. 13.000 år siden. Den nordlige gren ses i det nordlige Nordamerika, og den sydlige gren ses i det sydlige Nordamerika og Central- og Sydamerika.

"Grunden til, at vi kan datere denne opsplitning så præcist, skyldes dels, at vi har analyseret 12.300 år gamle knogler fra den dreng, der er associeret med den første unikke indianske kultur – Clovis-kulturen. Den første opsplitning af indianernes forfædre skete i Amerika umiddelbart inden eller samtidig med at Clovis kulturen dukker op", siger medforfatter, professor Rasmus Nielsen fra UC Berkeley i Californien.

Når de genetiske tilhørsforhold fra de forhistoriske prøver fra Amerika sammenlignes, ser man, at flere af prøverne er genetisk tættere forbundet med de nuværende folk fra det samme geografiske område. Dette resultat indikerer, at nogle af de indianske grupper i Amerika har haft en genetisk og geografisk kontinuitet op gennem årtusinderne.

En nylig forbindelse til Den Gamle Verden

I resultaterne kan forskerne også se et signal på gen-flow mellem nogle af de indianske grupper og grupper, der er relateret til nuværende østasiater og austral-melanesere (papuanere, folk fra Solomon-øerne og sydøstasiatiske jæger-samlerfolk). Selv om signalet er svagt, repræsenterer det et interessant scenarie for en forbindelse mellem Den Gamle Verden og indianerne – vel at mærke efter at de var splittet op, og indianerne havde befolket Amerika.

"Det er en overraskende opdagelse, og det antyder, at folk i Den Nye Verden ikke var helt isolerede fra folk i Den Gamle Verden efter deres første udvandring. Vi kan dog ikke sige præcis, hvordan og hvornår dette gen-flow skete, men en mulighed er, at det skete gennem aleut-øboerne ud for Alaskas kyst", siger leder af projektet, Lundbeckfond - professor Eske Willerslev fra Center for GeoGenetik.

Hvor svagt signalet fra den genetiske relation med austral-melaneserne end er, så retter det opmærksomheden på en stærkt omdiskuteret teori, der, baseret på kranieform, postulerer, at folk relateret til austral-melaneserne var del af en separat indvandring, som gav ophav til de tidligste amerikanere (palæoamerikanerne), som senere blev erstattet af de nuværende indianere. Det nuværende studie undersøgte historiske folk fra Central- og Sydamerika, som er blevet anset for at være rester af palæoamerikanerne. Forskerne fandt dog ingen beviser for denne relation. Resultaterne viste tværtimod, at de var genetisk tættest i familie med nulevende indianere. Dette understøttes også af nye undersøgelser af kranieformerne.

Medforfatter professor David Meltzer fra Department of Anthropology på Southern Methodist University siger:

"Med dette studie er det ikke kun hovedspørgsmålene om indvandringshistorien til Amerika, vi undersøger. Vi begynder også at integrere arkæologiske, anatomiske og genetiske beviser i undersøgelsesprocessen."

Lundbeckfond-professor Eske Willerslev tilføjer:

"Vores studie udfordrer ældre hypoteser som de indianske forfædres titusindårige beringiske inkubation. Og samtidig ser vi overraskelser som genetiske signaler fra østasiater og austral-melanesere, som vi antager må være kommet ind efter den første indvandringsbølge".

Artiklen Genomic evidence for the Pleistocene and Recent population history of Native Americans publiceres online i Science torsdag d. 21. Juli 2015.

Kontakt

Professor Rasmus Nielsen,
Department of Integrative Biology University of California, Berkeley
Tlf. +1 510 206 5715 (p.t. i Europa)
E-mail: rasmus_nielsen@berkeley.edu

Professor Yun S. Song
Departments of EECS, Statistics and Integrative Biology,
University of California, Berkeley
E-mail: yss@berkeley.edu

Postdoc Maanasa Raghavan
Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
Tlf. +1 647-620-8380
E-mail: maanasa.raghavan@gmail.com

Professor David J. Meltzer
Department of Anthropology, Southern Methodist University; samt Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Tlf. +1 (214) 435-2109
E-mail: dmeltzer@mail.smu.edu 

Postdoc Cristina Valdiosera
Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet og Department of Archaeology and History ved La Trobe University
Tlf. +46 700448815
E-mail: cvaldioser@gmail.com