20. juli 2015

Ny dansk forskning giver medicin et kvalitetshop

OPFINDELSE

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, der kan forbedre bioteknologisk produceret medicin.

Bedre, billigere og mere effektiv medicin mod sygdomme som kræft, gigt og mange andre lidelser. Det er resultatet af en skelsættende teknik, som en gruppe forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har opfundet.

Metoden kan forbedre en lang række af såkaldt glykoprotein-baserede lægemidler, som anvendes mod adskillige sygdomme. Teknikken er netop beskrevet i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter, Nature Biotechnology.

For at glykoprotein-baserede lægemidler skal være virksomme, er det vigtigt, at proteinet får påsat en speciel sukkerstruktur, så det kan holde længere og virke bedre. Produktion af glykoproteiner er typisk baseret på hamsterceller, som producerer blandede og ikke altid brugbare sukkerstrukturer. Derfor har produktion af denne type lægemidler indtil nu været meget omstændelig, langvarig, præget af svingende kvalitet og derfor også særdeles kostbar. Men de danske forskere har altså udviklet en teknik, hvor de hurtigt og billigt kan designe og lave mere ensartede sukkerstrukturer til mange forskellige typer lægemidler, som de har søgt patent på. En mindre del af projektet er foregået i samarbejde med Novo Nordisk.

"Sukkerstrukturer kan minde om et træ lavet af byggeklodser og populært sagt har vi fundet ud af, hvordan man langt hurtigere og mere effektivt kan designe træet og sætte klodserne sammen. Hvor det før kunne tage år at opnå den helt rigtige struktur, kan vi nu gøre det på uger, ligesom vi kan tilbyde mange flere forskellige strukturer, end man har kunnet med de hidtidige metoder", fortæller forsker Zhang Yang fra Grundforskningscenteret for Glycomics på KU. 

Store perspektiver

Det har store perspektiver for mange allerede eksisterende lægemidler, der med den nye teknik kan forbedres. Længerevarende virkning, bedre effekt i kroppen og ikke mindst hurtigere og billigere fremstilling.

"Vi har tidligere set eksempler på lægemidler, hvor det at give dem en optimeret sukkerstruktur gjorde dem op mod 100 gange mere virksomme. Et eksempel er antistoffer til cancerpatienter, som i øvrigt er en meget kostbar behandling", fortæller Zhang Yang.

Arbejdet med den nye teknik i Copenhagen Center for Glycomics har været støttet af Novo Nordisk Fondens Center for Biosustainability på DTU og af Grundforskningsfonden. Du kan læse artiklen i Nature Biotechnology her. 

Kontakt:

Professor Henrik Clausen
Phone: +45 20 14 55 37