2. juli 2015

Pris til ny viden om regional udvikling

REGIONAL FORSKNING

Akademisk viden og erfaring opfattes traditionelt som en afgørende faktor for regional vækst. Men billedet er mere nuanceret, viser en undersøgelse, udført af Lars Winther og Høgni Kalsø Hansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Resultaterne formidles i en artikel i Danish Journal of Geography, som de to forskere netop er blevet hædret for.

Foto: Lars Winther

Foto: Lars Winther. Klik på billedet for stort pressebillede

Mange nyere undersøgelser peger på, at storbyregioner er centrale for samfundsøkonomien. Det er de blandt andet, fordi der her findes en stor koncentration af viden og erfaring, også kaldet humankapital. Der er især fokus på den akademiske humankapital som kilde til regional vækst.

I en aktuel undersøgelse udfordrer to forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning dette traditionelle billede. Professor Lars Winther og lektor Høgni Kalsø Hansen har set på, hvor meget arbejdskraftens forskellige kompetencer betyder for regional vækst i antal arbejdspladser. De arbejder med ni uddannelseskategorier, der repræsenterer forskellige niveauer af humankapital. Disse kategorier analyseres i forhold til kommuner, der opdeles i fire typer fra det urbane til det perifere.

Resultaterne viser, at den akademiske humankapital ikke kan stå alene som forklaring på økonomisk udvikling. Også graden af urbanisering spiller ind. Den akademiske humankapital har en vigtig rolle for større byområders vækst. Men andre typer af humankapital – f.eks. de mellemlange videregående eller mere praksisorienterede uddannelser – er vigtige i forståelsen af væksten i arbejdspladser uden for byerne. Desuden har det betydning, at arbejdsstyrken på landsbasis er meget ujævnt fordelt på de ni uddannelseskategorier. Visse kategorier dominerer nogle steder, mens de fylder meget lidt andre steder.

Undersøgelsen er beskrevet i artiklen ”Urbanisation, Human Capital, Educational Levels and Uneven Regional Development in Denmark 2002-2012,” der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Danish Journal of Geography. Artiklen blev hædret med prisen ’Best Paper Award’ på Uddevalla Symposiet 2015. I motivationen hedder det bl.a., at artiklen bidrager til den generelle forståelse af, hvad der påvirker og former regional udvikling. De danske resultater giver indblik i et vigtigt emne og bidrager til den internationale debat.

Uddevalla Symposiet har siden 1998 samlet forskere og praktikere for at diskutere innovation og iværksætteri på regionalt niveau. Symposiet er netop afholdt på Syddansk Universitet med 100 deltagere fra 18 lande. ’Best Paper Award’ uddeles af symposiets videnskabelige komité, der består af 16 førende forskere i regional udvikling. Med prisen følger 1.000 euro.

Kontakt: Professor Lars Winther, lw@ign.ku.dk, 35 32 25 54