17. august 2015

En dag helliget uddannelseskvalitet

Konference

Københavns Universitet inviterer for femte gang uddannelsesinteresserede i hele landet til konference om undervisning. I år kan du blandt andet blive klogere på god tværfaglighed, entreprenørskab i undervisningen og undervisningsportfolio.

Hvordan sikrer man, at tværfaglighed rent faktisk fører til kompetencer på tværs af fag og nye perspektiver og ikke bare splittet faglig identitet og overfladisk viden? Hvordan gør man den øgede internationalisering af studentergruppen til en ressource for undervisning og læring? Og hvordan skaber man aktiverende undervisning med digital læringsteknologi? Det er bare nogle af de store emner, der er på dagordenen til Uddannelsesdag 2015.

Den 22. september i Festsalen kan du også blive klogere på, hvordan kollegasparring, som kan bruges af både studerende, undervisere og administrative medarbejdere, kan være en vej til faglig udvikling. Du kan møde undervisere, der bruger innovation og entreprenørskab i deres undervisning, høre hvad du kan lave i et etnografisk eksploratorium og få inspiration til at forbedre undervisningen med MOOCs. Det aktuelle emne om feedback til studerende er også på programmet.

Udbytte af læring
På dagen er der otte forskellige workshops at vælge mellem og en inspirationsmesse. Der er keynote med Simon Barrie, Institute for Teaching and Learning (ITL) på Sydney Universitet, som forsker i universitetsstuderendes læringserfaring og -udbytte. Overskriften er ”Transforming Learning: our students’ and our own”.

Som deltager bliver du klogere på, hvordan Københavns Universitet udvikler sin undervisning, du bliver inspireret, inddraget og får idéer til hovedet og værktøjer til rygsækken. Og så møder du en lang række undervisere, forskere og studerende, der arbejder for at gøre Københavns Universitets uddannelser endnu bedre.

Uddannelsesdagen foregår 22. september kl. 8.30-16 i Festsalen på Frue Plads 4.