10. august 2015

Ny bog viser et humaniora i forandring og fremgang

kampen om disciplinerne

Forskningen på de humanistiske fakulteter har undergået så store forandringer, at alle vaneforestillinger om humaniora må lægges på hylden: forskerne bekender sig ikke kun én bestemt disciplin eller metode, men trækker på mange metoder og tilgange i jagten på at besvare samfundsrelevante spørgsmål. Det viser en nye bog, Kampen om disciplinerne, som er en udløber af forskningsprojektet Humanomics: Mapping the Humanities.

Fordommene om humaniora står i kø. Det samme gør humanioras kritikere samt holdningerne til, hvad humaniora er, skal og bør være. Men hvad består det humanistiske forskningsfelt egentlig af? Og hvilken videnskabelighed kendetegner det? Det giver den nye antologi Kampen om disciplinerne for første gange et kvalificeret og forskningsbaseret svar på. Bogen er redigeret af David Budtz Pedersen, Frederik Stjernfelt og Simo Køppe og udspringer af Velux Fondens forskningsprogram ”Humanomics” ved Københavns Universitet.

- Bogens empiriske og teoretiske undersøgelser viser for første gang, hvordan humaniora i dag er langt mere integreret i tværfaglige samarbejdsrelationer, end man tidligere har troet. Humaniora arbejder på grænsefladen til informationsteknologi, big data, kognitionsvidenskab og sundhedsforskning og formidler sine resultater til samfund, offentlighed og virksomheder. Bag de mange debatter om, hvad humaniora er og bør være, er et nyt humaniora vokset frem, som langt mere systematisk arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, forklarer David Budtz Pedersen og fortsætter:

- Den humanistiske forskning har brug for et nyt image, som er opdateret med den frontforskning, der faktisk foregår på danske universiteter. I bogen stiller vi skarpt på, hvordan humanister arbejder og hvordan de finder inspiration i både naturvidenskab og samfundsvidenskab. Bogen giver en ny samlet fremstilling af de humanistiske discipliner, som ikke længere er begrænset af gamle modsætningsforhold og fordomme.

Om Humanomics

Forskningsprojektet Humanomics: Mapping the Humanities, der ledes af lektor David Budtz Pedersen og professor Frederik Stjernfelt, har haft som formål at give en systematisk empirisk og videnskabsteoretisk fremstilling af den humanistiske forskning. Gennem de sidste tre år har 15 forskere og fem forskningsassistenter med baggrunde i sociologi, historie, biologi, psykologi og filosofi arbejdet på at kortlæge den humanistiske forskningspraksis.

I bogen ”Kampen om disciplinerne” fremlægger projektet sine første resultater. En større kvantitativ kortlægning af det humanistiske felt i Danmark baseret på omfattende spørgeskemadata offentliggøres i september 2015.

Humanomics er finansieret af VELUX Fonden

Læs mere om bogen på Hans Reitzels Forlags hjemmeside og følg projektet på Humanomics’ hjemmeside

Læs anmeldelsen af Kampen om disciplinerne i Information

Kontakt

Lektor David Budtz Pedersen
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Telefon: 30 29 29 74
Mail: davidp@hum.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Telefon: 28 75 80 23
Mail: carstenhansen@hum.ku.dk