8. september 2015

Amerikansk NIH bevilling til dansk forskning i børneastma

Børneastma

Dansk BørneAstma Center under ledelse af professor Hans Bisgaard fra Københavns Universitet får en bevilling på 2 mio. US dollar fra det amerikanske forskningsagentur National Institute of Health (NIH). Bevillingen skal støtte et dansk forskningsprojekt, der undersøger mekanismerne bag udviklingen af børneastma.

Bevillingen er givet til at afdække mekanismerne bag udviklingen af børneastma, der i dag rammer ca. 20 % af alle børn inden skolealderen i den vestlige del af verden. Projektet bygger på omfattende data og biologiske prøver fra 700 danske børn, der siden sidste del af deres mors graviditet er blevet tæt fulgt i mor-barn fødselskohorten COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ved Dansk BørneAstma Center.

Der er foretaget omfattende undersøgelser af børnene for at følge udviklingen af astma og relaterede sygdomme allerede inden symptomerne opstår, og COPSAC er i dag en af verdens mest omfattende og detaljerede kohorter til beskrivelse af udviklingen af sundhed og sygdom i det tidlige liv. Mødre og børn er nøje beskrevet bl.a. ved immunologiske og genetiske analyser og miljøet analyseret bl.a. med fokus på bakterier og virus. Det nye projekt vil fokusere på de epigenetiske ændringer, dvs. ændringer, der påvirker genernes aktivitet uden at ændre selve DNA-koden. Det er hypotesen, at epigenetiske ændringer er koblingen mellem miljøpåvirkning og den genetiske arv. Specielt fokuserer projektet på betydningen af miljøpåvirkninger i det allertidligste liv, herunder graviditeten, for børns udvikling af astma og andre kroniske sygdomme.

Projektet foregår i samarbejde med forskere på University of Chicago og University of Arizona. En vigtig del af projektet vil bestå i at udvikle bioinformatiske metoder, der gør det muligt at integrere så forskelligartede informationer og data samlet over tid for at få et overblik over de mekanismer, der ligger bag den tidlige udvikling af sundhed eller sygdom. Forskerne forventer, at deres resultater vil være med til at lægge grunden for nye forebyggende strategier og behandlinger, der på sigt kan nedbringe det store antal tilfælde af børneastma og andre kroniske sygdomme.

Langt størstedelen (98 %) af NIH bevillinger går til forskning i USA og Canada, og det hører til sjældenhederne, at en dansk forskergruppe modtager direkte støtte af det amerikanske forskningsagentur.

Kontakt:
Klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin Hans Bisgaard, tlf. +45 39 77 73 63, mail: bisgaard@copsac.com