30. september 2015

Universitet tilfreds med byretsdom i Penkowa-sagen

DOKUMENTFALSK

Københavns Byret har i dag truffet afgørelse i retssagen mod den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa, som Københavns Universitet meldte til politiet i 2011. Penkowa er nu kendt skyldig i groft dokumentfalsk og er blevet idømt en betinget fængselsstraf på ni måneder med to års prøvetid.

Københavns Byret. Foto: Per Johansen

Læs mere om Københavns Byrets afgørelse i byrettens domsresumé om sagen. Foto: Per Johansen

Ifølge dommen forfalskede Penkowa i 2003 flere dokumenter om rotteforsøg i Barcelona for at undgå en sag om videnskabelig uredelighed. Penkowa brugte de forfalskede dokumenter til at overbevise ledelsen på Københavns Universitet om, at der var foretaget et stort antal forsøg med rotter i udlandet.

- Universitetet blev desværre taget ved næsen i 2003, da Penkowa indleverede sin første doktordisputats. Sagen er nu blevet undersøgt til bunds, og jeg er tilfreds med, at vores politianmeldelse har ført til dom. Der har været en meget grundig gennemgang af sagen i retten, hvor en række vidner fra Danmark og Spanien er blevet afhørt, siger prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm.

Han oplyser, at universitetet afventer, om dommen bliver anket af Penkowa. Hvis det ikke sker, vil den blive videresendt til både Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU, og Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Rådet skal blandt andet vurdere, hvilke konsekvenser afgørelsen får for Penkowas doktorgrad.

Groft dokumentfalsk

De forfalskede rotteforsøg som sagen handler om, dannede grundlag for Penkowas første doktordisputats, som et bedømmelsesudvalg i 2003 forkastede og rejste tvivl om dyreforsøgene. Selv om Penkowa trak doktordisputatsen tilbage, valgte den daværende fakultetsledelse at undersøge grundlaget for at rejse en sag ved UVVU og iværksatte derfor en undersøgelse af de påståede dyreforsøg. Men da Penkowa med de forfalskede dokumenter kunne sandsynliggøre, at der var foretaget rotteforsøg i Spanien, var der ikke tilstrækkelig baggrund for at rejse sagen. Det betød, at Penkowa fik en chance mere og kunne aflevere sin anden disputats, som gav hende doktorgraden.

- Der er tale om groft dokumentfalsk. Doktorgraden er den fineste videnskabelige grad, så det er meget alvorligt, hvis der ikke er styr på forskningsdata, understreger Thomas Bjørnholm og tilføjer:

- Hvis det i 2003 havde stået klart, at Penkowas forsøgsresultater var blevet dokumenteret ved forfalskede dokumenter, ville det allerede dengang have sat en stopper for hendes akademiske karriere. Hun ville være blevet meldt til politiet eller UVVU og ville således hverken være blevet tildelt doktorgraden i 2006 eller indstillet til EliteForsk-prisen i 2009.

Læs mere om rettens begrundelse på Københavns Byrets hjemmeside.

Find mere information om Penkowa-sagen her.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62