21. september 2015

Fælles dagligdag skal styrke og fostre samarbejde mellem forskere og virksomheder

Erhvervssamarbejde

Institut for Plante- og Miljøvidenskab byder gerne velkommen til virksomheder, som kan have glæde af instituttets ekspertise og faciliteter, og forventningen er, at dagligdagen sammen også er en god grobund for innovation og nye samarbejdsprojekter. For eksempel flytter en gruppe medarbejdere fra Chr. Hansen Natural Colors A/S snart ind på instituttets forsøgsgård.

På instituttets forsøgsgård i Taastrup er der bl.a. marker og væksthuse, som dronefotoet her viser.

”Når vi giver virksomhederne adgang til vores særlige faciliteter og verdensklasseforskningsmiljøer, driver det både erhvervets innovation og universitetets forskning og undervisning endnu længere, og samtidig giver det en unik mulighed for at finde nye samarbejdsmuligheder,” fortæller leder af Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet Svend Christensen og fortsætter:

”Jeg tror på, at også dagligdagen sammen med uformelle samtaler over frokosten og i kaffepausen stimulerer nytænkning og fostrer nye samarbejdsprojekter mellem virksomhederne og instituttets forskere og studerende, så jeg åbner gerne dørene til vores forsøgsfaciliteter.”

På Frederiksberg Campus råder Institut for Plante- og Miljøvidenskab for eksempel over teknologiplatforme inden for bioimaging samt kromatografi og massespektrometi, mens der på instituttets forsøgsgård i Taastrup blandt andet er en stor genbank af frugttræer og -buske, forsøgsmarker, klimakamre og væksthuse med forskellige anlæg og udstyr, som den fuldautomatiserede robot PhenoLab, der kan passe og behandle planter individuelt ud fra målinger af deres tilstand.

Chr. Hansen flytter ind på forsøgsgården
AgroTech har allerede en afdeling på instituttets forsøgsgård, og nu er der også indgået en aftale med Chr. Hansen Natural Colors A/S, der indebærer, at virksomheden lejer sig ind på markedsvilkår og placerer en gruppe medarbejdere på forsøgsgården, hvor de vil få adgang til at bruge en del af faciliteterne og udstyret.

”Vi ser meget frem til at rykke helt tæt på nogle af vores samarbejdspartnere inden for planteforædling og forventer, at adgangen til deres ekspertise og faciliteter vil betyde endnu bedre samarbejde samt nye projekter og resultater inden for dette felt. Dagligdagen sammen i laboratorier, forsøgsmarker osv. medfører, at man for eksempel nemmere kan inspirere hinanden til at finde løsninger på problemstillinger. Og det er ofte i den slags miljøer, at banebrydende forskningsresultater opnås, og spændende nye forretningsmuligheder opstår,” siger Crop Science Manager Bjarne Jørnsgård fra Chr. Hansen Natural Colors A/S og fortsætter:

”Vi har allerede succesfulde forsknings- og udviklingsprojekter i gang med Institut for Plante- og Miljøvidenskab og andre institutter på Københavns Universitet, hvor vi blandt andet udvikler planter til at levere naturlige farver til erstatning for syntetiske farver i fødevarer.”

For eksempel samarbejder Chr. Hansen Natural Colors A/S allerede med blandt andre Institut for Plante- og Miljøvidenskab om at øge indholdet af pigment i gulerødder og optimere dem til danske forhold, så det bliver billigere og nemmere at producere de naturlige farvestoffer, der bruges i fødevarer. Læs mere om projektet med gulerødder her.

Lignende aftaler om brug af faciliteter osv. kan også indgås andre steder på Københavns Universitet – f.eks. har Chr. Hansen også en aftale med Institut for Fødevarevidenskab. Læs mere om mulighederne på Københavns Universitet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet her.