29. september 2015

Finanslov: Universitetet skal spare markant

NEDSKÆRING

Regeringens udspil til finanslov for 2016 medfører store besparelser på Københavns Universitet. Universitetet står til at miste op mod 300 millioner kroner til næste år til forskning og uddannelse. Regeringen løber også fra en regning for universitetets nye byggeri på Amager.

Det udkast til finanslov, regeringen har præsenteret i dag, vil medføre store besparelser på København Universitet. Samlet set står universitetet til at miste op mod 300 millioner kroner til næste år. Det vil tage nogle år, før universitetet mærker den fulde effekt, men besparelsen svarer til ca. 5 procent af universitetets omsætning i 2018. Det skyldes, at regeringen har reduceret den såkaldte forskningsreserve med 1,4 milliarder og samtidig lægger op til besparelser på uddannelse.

Det bliver ikke en nem opgave at få økonomien i balance, konstaterer rektor Ralf Hemmingsen.

- Der er lagt op til store besparelser. Og vi er meget overrasket over, at regeringen vil løbe fra en regning til huslejen på universitetsbygningen på Amager. Vi vil i videst muligt omfang forsøge at friholde kerneaktiviteter som f.eks. forskning og studiemiljøet, men omfanget af de udmeldte besparelser betyder, at vi ikke kan undgå at skulle spare over hele linjen, siger Ralf Hemmingsen.

Besparelsen består frem mod 2019 af flere elementer:

    • Universitetet skal spare 2 pct. på uddannelserne hvert år fremover. Det løber op til 8 pct. i 2019. Det svarer til 40 millioner om året, 160 millioner i 2019. Staten har allerede sparet 2 pct. om året på bevillingerne til uddannelse i en årrække.

    • Regeringens reduktion i den såkaldte forskningsreserve betyder, at forskningsrådene og Innovationsfonden vil få færre penge at dele ud af. Det kan for Københavns Universitet betyde, at universitetet hvert år går glip af omkring 250 millioner kr. i nye tilsagn om bevillinger til forskningsprojekter. 


Dertil kommer, at Københavns Universitet er ramt af en ekstraordinært og noget overraskende besparelse. Regeringen vil således fjerne en pulje til betaling af husleje, der var afsat til at forskere og studerende kan bo i det nye KUA3 byggeri på Amager. KU mister dermed med et slag 40 procent af pengene til huslejen, svarende til 70 millioner kr. om året fra 2017.

Fjern detailstyringen

Universitetets bestyrelse skal senere på året beslutte, hvordan besparelserne skal udmøntes. Ralf Hemmingsen går i rette med de politikere der siger, at der ”bare” kan skæres på administration.

- Meget af den administration universiteterne har, er skabt af statens regler. Københavns Universitet har derfor på det seneste foreslået regeringen at fjerne detailstyring af universiteterne, som skaber bureaukratiske vilkår for forskere og studerende. Universitetet har foreslået fem konkrete tiltag til afbureakratisering men afventer stadig en opfølgning fra regeringen.

Se universitetets forslag til forenkling.

Kontakt

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62

Mail: jsw@adm.ku.dk