11. september 2015

Hun gør de studerende studiekompetente

VEJLEDERPRIS

Den 44-årige Gitte Henchel Madsen, områdeleder for Studie- og karrierevejledning på SCIENCE, Københavns Universitet, modtager årets Schultz’ Vejlederpris 2015. Prisen overrækkes af Mark Jensen, der er formand for UU Danmark og centerleder i UUV Køge Bugt. Det sker i forbindelse med bl.a. Dansk Industris konference den 11. september - UU Danmark Konferencen, der bl.a. handler om unges studievalg. Gitte Henchel Madsen får prisen på 25.000 kr. for sit høje vejledningsfaglige niveau. Det gør hun, fordi hun har arbejdet målrettet for at professionalisere vejledningsindsatsen. Og så er hun også beriget med en stor evne til at bruge den viden, der bliver indsamlet i vejledningen, i resten af organisationen.

Kvalitetssikring gjorde udslaget

Ifølge formanden for Vejlederprisens bestyrelse, Mette Marie Callesen, var feltet utrolig stærkt i år. Men valget faldt på Gitte Henchel Madsen, fordi hun både kender til ”kerne-vejledning” - ansigt til ansigt med den studerende - samtidig med, at hun har det store overblik over fakultetet og dets muligheder for de studerende. Mette Marie Callesen siger i forbindelse med prisen: ”Gitte Henchel Madsen viser, hvorfor professionaliteten er værd at investere i. Den indsats vil vi gerne belønne. Bl.a. fordi Gitte har fokus på gennemsigtighed, retssikkerhed og kvalitetssikring, som mange former for vejledning kan lade sig inspirere af.”

Områdeleder for Studie- og karrierevejledning, Gitte Henchel Madsen.

Bygger bro mellem studerende og fakultetet

Et af Gittes Henchel Madsens fokusområder er, at Studie- og karrierevejledningen på SCIENCE systematisk skal indsamle viden og erfaringer i mødet med de studerende. Den viden bruges som empiri i organisationen.

Derfor er Gitte Henchel Madsen med til at gøre Studie- og karrierevejledningen på SCIENCE til et velorganiseret og vidensbaseret tilbud, hvor der er åbne døre for alle - samtidig med, at de studerende sikres lige behandling.

Disse initiativer er med til at forbedre studielivet, gøre de studerende mere studiekompetente og karriereparate og i sidste ende være med til at mindske studie-frafaldet.

Samfundet har brug for kandidaterne

Kandidaterne fra SCIENCE er vigtige for samfundet, og Gitte Henchel Madsen har spillet en særlig rolle for at gøre de naturvidenskabelige uddannelser mere attraktive blandt de unge. Det har hun bl.a. gjort ved at opgraderet Studie- og karrierevejledningen på fakultetet til en afdeling med professionelle vejledere, der alle har en akademisk uddannelse og vejledningsfaglige kompetencer. En så professionel vejledning styrker omdømmet for fakultetet, som afspejler sig i bl.a. gennemførelsen af studierne for den enkelte studerende.

En professional afdeling

Den rette information og den rigtige vejledning er særlig vigtigt i en tid, hvor fremdriftsreformen stiller store krav til korrekte svar. Fejlvejledning er der ikke plads til, fordi det kan få store konsekvenser for den enkelte studerende. Og for at undgå dette har Gitte Henchel Madsen organiseret et regelteam, som fungerer som ”back-up-vejledere”, der afklarer komplicerede regler og sikrer, at fejl hurtigt bliver samlet op og rettet. Afdelingen er teamorganiseret og udover regelteamet består den af team for studiestart, karriere, kommunikationsteam og vejledningstilbud og metoder.

Gitte Henchel Madsen siger om prisoverrækkelsen: ”Jeg er meget glad for prisen. Det er et skulderklap. Ikke kun til mig, men til hele enheden - både medarbejdere og ledere. I en tid, hvor kravene til de studerende stiger, så er det dejligt at blive anerkendt for det bidrag, vi yder for, at de skal lykkes,” understreger Gitte Henchel Madsen.

Det siger kollegaerne

Gitte Henchel Madsens arbejde i afdelingen går heller ikke kollegaerne forbi.

Fuldmægtig Anine Skjøt Møller siger bl.a.:

”Gitte er en enormt engageret chef, der ikke går på kompromis med detaljerne. Hun er skarp og står op for vores arbejde, både politisk og i det daglige. Vi er blevet professionaliseret, og det er ikke mindst Gittes fortjeneste. Gittes bidrag til professionaliseringen er bl.a. systematisk kvalitetssikring, metodeudvikling og sikring af et højt vidensniveau.”

Gitte er 44 år gammel og uddannet cand.scient.soc. fra RUC. Hun har arbejdet på Københavns Universitet siden 2007 og før det på Biblioteksskolen og på RUC. Hun har desuden været med til at stifte AC vejlederuddannelsen for Danske Universiteter (AEU) og er medforfatter på bogen ”Berigende, befriende og besværligt”.

Gitte er bosiddende på Vesterbro og har sønnen Harald på 15 år og datteren Esther på 19 år.

Med prisen følger 25.000 kr., der gives som en anerkendelse til en vejleder, en gruppe af vejledere eller en forsker, som har udmærket sig særligt ved at opfylde et eller flere kriterier.