1. september 2015

Rektorat efterlyser plan for afbureaukratisering

Eftersyn

Regeringen mener, at milliardbesparelser kan findes ved at gå uddannelserne ”efter i sømmene”. Rektor på Københavns Universitet foreslår nu, at besparelserne modsvares af en hurtig afbureaukratiseringsplan. Det er nemlig statens regler og kontrol, der er skyld i mange udgifter.

Ledelsen på Københavns Universitet opfordrer nu regeringen til at spille ud med en plan for afbureaukratisering af universiteterne. Det sker efter, at regeringen i weekenden bebudede en spareplan, der vil fjerne 3,3 milliarder fra de videregående uddannelser. Regeringen begrunder planen i, at der er gode muligheder for at administrere mere enkelt på området.

- Besparelsen er meget stor og kommer oven i de grønthøster-besparelser, der er på uddannelse i forvejen. Hvis vi skal fastholde forskningens og uddannelsernes kvalitet, er det afgørende, at staten løsner sin bureaukratiske detailstyring af universiteterne. Vi opfordrer uddannelsesminister Esben Lunde Larsen til hurtigst muligt at indkalde universiteterne til drøftelser af, hvordan vi kan lette de stadig større administrative byrder. Vi er langt over grænsen for reguleringer, analyser og afrapporteringer, fastslår rektor Ralf Hemmingsen.

Han foreslår en 5-punktsplan, der her og nu kan lette de administrative byrder (se boks til højre). Den indeholder bl.a. forslag om at fjerne mange af de obligatoriske puljer, regler og tilsyn som er forbundet med omfattende kontrol og undersøgelser af universiteterne.

Mindre kontrol kan finansiere besparelser

For Københavns Universitet vil de nye besparelser på uddannelse løbe op i et trecifret millionbeløb over fire år. De kommer oven i den ”grønthøster” der i forvejen barberer 2 pct. af bevillingerne til uddannelser hvert år. Nogle af midlerne er ført tilbage til universiteterne som den såkaldte færdiggørelsesbonus. Men selv når man tager højde for det, er uddannelsestilskuddet pr. studerende allerede faldet med 10 procent i værdi fra 2010 til 2016.

- Det er lidt lige som gæsten, der ikke vil betale restauranten efter, han har spist måltidet. Politikerne har efterspurgt øget optag på universiteterne, mere kontrol og høj kvalitet i uddannelserne til en stadig lavere pris. Nu vil de have, at regningen skal være endnu billigere. Hvis vi skal undgå, at det rammer uddannelserne hårdt, må politikerne vise mere tillid og fjerne nogle af statens regler og kontrolkrav, siger Ralf Hemmingsen.

Københavns Universitet har de senere år sparet mange penge på effektivisering. Det udnytter bygningerne bedre med færre kvadratmeter per ansat og studerende. Og det har gennemført administrative besparelser bl.a. i forbindelse med fusionen med KVL og Det Farmaceutiske Universitet (i alt 144 mio. kr.). Ligesom den tidligere minister Charlotte Sahl Madsen også pålagde universiteterne at spare på administrationen, det beløb sig på Københavns Universitet til 81 mio. kroner.

Kontakt

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62

Mail: jsw@adm.ku.dk