22. september 2015

KU: Nedsæt taskforce for flygtninges uddannelse

Flygtningetopmøde

Københavns Universitet er nu inviteret til statsministerens topmøde om integration. KU vil på mødet foreslå en taskforce, der hurtigst muligt skal sætte handling bag universitetets ønske om uddannelse til flygtninge.

 - Vi ser frem til drøftelserne med regeringen om, hvordan vi bedst kan drage nytte af flygtningenes kompetencer og blive en støtte i deres vej mod arbejdsmarkedet. Der er behov for, at der bliver nedsat en hurtigt arbejdende taskforce, der kan udrede de juridiske, økonomiske og praktiske problemstillinger, siger prorektor på Københavns Universitet Lykke Friis.

KU foreslår regeringen at nedsætte en taskforce, der hurtigt skal sætte hanndling bag universitets forslag om uddannelse til flygtninge (arkivfoto, KU)

Lykke Friis peger på, at taskforcen f.eks. bør forholde sig til, hvor afklaringen af flygtninges kompetencer skal foregå, deres opholdsstatus samt finansieringen af deres uddannelse (betaling/STÅ eller statsstipendier). Regeringen må også tage stilling til, hvorledes optaget af flygtninge passer med dimensionering af  uddannelserne og studiefremdriftsreformen, hvor de studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser.

Universiteterne skal desuden have hjemmel til at flygtninge undtages for undervisningsafgift og at de ikke tæller med når det gælder statens regler om, at der skal være en balance mellem danske studerende i udlandet og internationale studerende i Danmark. 

S  bakker op, DF vil blokere

Både i Tyskland, Østrig og Schweiz har rektorkollegierne allerede indgået lignende aftaler med regeringen (se højreboks), og Lykke Friis ser det også som en oplagt mulighed, at universiteterne spiller en rolle omkring afklaring af flygtningens kompetencer, mentorprogrammer og egentlig uddannelse.

Danske Universiteter har meldt ud, at der er opbakning til forslaget fra alle landets universiteter. Socialdemokratiets forskningsordfører Mette Reismann har også været ude med opbakning til forslaget, mens Dansk Folkepartis forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl meddeler at DF vil søge at blokere forslaget om at tilbyde kvalificerede flygtninge adgang til at færdiggøre eller opkvalificere deres uddannelser på danske universiteter

Kontakt:

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62

Mail: jsw@adm.ku.dk