25. september 2015

Uddannelsesdag 2015: kvalitet i besparelsernes skygge

Inspiration

Der blev udvekslet erfaringer og hentet inspiration til undervisningen, da Københavns Universitet inviterede til en dag om kvalitet i uddannelse. En dag, der også bød på ministerbesøg, inspirationsmesse og nye værktøjer.

For femte gang kaldte Københavns Universitet uddannelsesinteresserede sammen til en dag med fokus på uddannelseskvalitet. Tirsdag d. 22. september kunne næsten 300 studerende, undervisere, forskere, studieledere og administrative medarbejdere fra hele landet netværke og få inspiration med hjem.

Otte forskellige workshops bød på emner fra Innovation og entreprenørskab til internationalisering og undervisningsportfolio. Undervejs kunne man gå på opdagelse på inspirationsmesse og høre mere om bl.a. etnografisk eksploratorium, MOOCs og kollegasparring.

Prorektor Lykke Friis bød velkommen til dagen, som hun kaldte en ”Jorden kalder KU-dag” efter regeringens varsling af besparelser på universiteterne.

Duelighed
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen satte ord på sine uddannelsespolitiske visioner, og hvad han mener KU og andre universiteter skal fokusere på i forhold til kvalitet i uddannelserne (se hele ministerens tale i videoen her på siden).

- Der er nogle, der sætter lighedstegn mellem kvalitet og relevans og mener, at uddannelser skal indrettes, så de giver de studerende de bedste muligheder for at få et arbejde bagefter. Jeg er for så vidt ikke uenig. Det er blot en meget forsimplet definition af kvalitet i uddannelse. Der mangler en væsentlig dimension, for man uddanner sig ikke blot til erhvervslivet. Man uddanner sig til livet. Uddannelser skal give arbejdsduelighed, men også livsduelighed, sagde han blandt andet fra talerstolen i festsalen, hvor dannelse var et af de tilbagevendende temaer.

Årets keynote speaker, Simon Barrie fra University of Sydney, talte om sine erfaringer med at transformere læring.

Sidst på eftermiddagen var der paneldebat om feedback til studerende.