2. oktober 2015

Bodil Nyboe Andersen ny æresalumne på Københavns Universitet

ÆRESALUMNE

Tidligere Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen kender Københavns Universitet bedre end de fleste: cand.polit. i 1966, 13 år som underviser ved Økonomisk Institut og i 2005 formand for KU’s første bestyrelse. Til Alumnernes Dag den 3. oktober udnævnes hun som universitetets 14. æresalumne.

- Med udpegningen af Bodil Nyboe Andersen får KU en æresalumne, der gennem mange år har arbejdet for universitet – både på stedet og i sine indflydelsesrige netværk – som er gået foran på mange områder, har udvist stor professionalisme i sin karriere både privat og offentligt, og som er stærkt engageret i samfundsforhold, siger prorektor og formand for Københavns Universitets Alumneforening, Thomas Bjørnholm.

Han begrunder videre valget af Bodil Nyboe Andersen som en oplagt KU-ambassadør med hendes evne til at indtage karriere- og samfundsmæssige ’førstepladser’: Danmarks første kvindelige nationalbankdirektør (1990-95), første kvindelige præsident i Dansk Røde Kors (2005-09), første modtager af prisen Årets Leder (2002) og leder af KU’s første bestyrelse (2005-09).

Fra ministerium over KU til finansverdenen

Da Bodil Nyboe Andersen ville læse økonomi på universitetet som sin far, måtte hun først overbevise sin mor om, at hun ikke først skulle et år på husholdningsskole. Det lykkedes, og da hun i 1966 blev cand.polit. med en høj eksamenskarakter, stod det klart, at mulighederne lå åbne for den unge økonom.

Økonomiministeriet blev Bodil Nyboe Andersens første arbejdsplads, men hun søgte tilbage til KU, da hendes far satte sig i chefstolen som økonomiminister. Midt i 1968-studenteroprøret startede hun derfor som underviser og blev efter et par år lektor ved Økonomisk Institut. Her blev hun kendt for at være fantastisk dygtig til at engagere alle studerende og til at formidle klart og tydeligt. Hun var desuden med til at reformere studieordningen og blev medlem af konsistorium (universitetets daværende øverste styrende organ). Men finansverdenen spottede talentet og bankede på døren: Bodil Nyboe Andersen blev i 1981 direktør i Andelsbanken. Efter fusionen til Unibank (nu Nordea) blev hun i 1990 Nationalbankdirektør og i årene 1995-2005 formand for Nationalbankens direktion.

Bodil Nyboe Andersen

Bodil Nyboe Andersen på KU. Foto: Heine Pedersen. Klik på billede for stort format

Leder af en ny universitetsbestyrelse

Da Bodil Nyboe Andersen i 2005 trak sig fra Nationalbanken og ’gik på pension’, var der rift om hende til diverse bestyrelsesposter. Københavns Universitet kunne nyde godt af hendes store erfaring, idet hun takkede ja til at stå i spidsen for universitetets første bestyrelse, som blev oprettet efter den nye universitetslov.

Universitetet fik for lidt frihed

Bodil Nyboe Andersen udtaler sig sjældent uovervejet, og der blev derfor også lagt mærke til, at hun ved sin udtrædelse af KU’s bestyrelse i 2009 kritiserede ministeriet for ikke at have holdt deres løfter om at give universiteterne mere frihed under de nye bestyrelser:

- Sammenlagt må vi konstatere, at vi ikke har oplevet at få flere frihedsgrader, nærmest tværtimod, sagde hun i afskedsinterviewet med Universitetsavisen. 

Bodil Nyboe Andersen bliver den 3. oktober 2015 udnævnt til Æresalumne ved KU – læs mere om arrangementet Alumnernes Dag

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder Ida Blinkenberg Lidell
Uddannelsesservice, Alumni Relations & Outreach
Mobil: 20 46 27 87