26. oktober 2015

Insulinceller afgør fedmeoperationers succesrate

Diabetes

Danske forskere viser, at evnen til at producere insulin er afgørende for en fedmeoperations succes hos patienter med type 2-diabetes. Undersøgelsens resultater giver et bedre grundlag for at rådgive og udvælge patienter, som kan få gavn af den slags operation.

Type 2 diabetes er en alvorlig komplikation ved fedme. Fedme påvirker både samfundsøkonomien, den enkeltes livskvalitet og er en central udfordring for at få en sund alderdom. I Danmark er omkring en kvart million diagnosticeret med type 2-diabetes, og fedmeoperation er i øjeblikket den mest effektive kur. Hvert år udføres omkring 600 fedmeoperationer i Danmark, og i op mod 2/3-dele af tilfældene kan operationen helt fjerne patienternes diabetes.

Produktion af insulin afgør succes

"Vores undersøgelse viser, at patienternes evne til at producere insulin er helt afgørende for, om operationen fjerner patientens diabetes. En måling af insulincellers funktion forud for operationen kan derfor give et meget bedre grundlag for at forudsige, hvem der får gavn af operationen. Den type målinger indgår ikke i lægernes vurdering på nuværende tidspunkt", siger professor Flemming Dela fra Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet.

I undersøgelsen har forskerne målt de insulinproducerende cellers evne til at producere insulin to gange før og to gange efter operationen. I gruppen af patienter med den bedste insulinproduktion forud for operationen var 57% fri for diabetes fire måneder efter operationen mod ingen i den gruppe med dårligst funktion. Halvandet år efter operationen var 71% i den bedste gruppe fri for diabetes mod 38% i den dårligste gruppe.   

Tidlig operation er vigtig

En fedmeoperation er et betydeligt kirurgisk indgreb, og lægernes evne til at forudsige, hvilke patienter, der kan få gavn af fedmeoperationer, er derfor vigtig både for patienterne og samfundsøkonomien. Forskerne har længe vidst, at vægttabet som følger med en fedmeoperation også øger insulins virkning. Hidtil har man troet, at øgningen i insulins virkning var forudsætningen for, at patientens diabetes forsvandt. Den nye undersøgelse viser, at det tværtimod er afgørende, at evnen til at producere insulin er til stede.  

"Evnen til at producere passende mængder insulin falder med varigheden af patientens diabetes. Jo længere tid patienten har diabetes, jo dårligere bliver de til at producere den rette mængde. De nye resultater peger derfor også på, at det er vigtigt, at patienterne bliver opereret inden de mister den evne", forklarer Flemming Dela.

Flere undersøgelser er nødvendige, før testen kan indføres som led i forundersøgelserne til fedmeoperationer for at fastsætte mængden af insulin, som skal produceres for succesfuld operation. Måling af insulin er heller ikke standardiseret på tværs af laboratorier, og dét er nødvendigt for at testen kan indgå i forundersøgelser.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Physiology, hvor den er udvalgt som "Editors Choice", og artiklen blev givet lovprisende kommentarer i en ledsagende "editorial". Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt

Professor Flemming Dela, mobil: 21 20 99 57