20. oktober 2015

KU-professor skal rådgive Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond

Københavns Universitet har udpeget Jørgen Primdahl til medlem af Den Danske Naturfonds rådgivende udvalg, der holder sit første møde den 20. oktober. Han er professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning med udvikling og forvaltning af landskabet som forskningsområde.

Jørgen Primdahl

Jørgen Primdahl. Klik på billedet for original størrelse.

Professor Jørgen Primdahl fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er nu medlem af det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond, udpeget af Københavns Universitet. Fonden er en ny uafhængig fond, der arbejder på at forbedre naturen til glæde for dyr, planter og mennesker, bl.a. gennem opkøb og naturgenopretning. Den er blevet til i et samarbejde mellem den foregående regering, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensens Naturfond. Det rådgivende udvalg skal rådgive bestyrelsen om naturprojekter o.l.

Jørgen Primdahls forskningsområde er alt det, der former det åbne land uden for byerne. Målet er at øge forståelsen af landskabets dynamik og forandring – med fokus på effekten af planlægning og andre former for offentlig forvaltning. I det rådgivende udvalg håber han især at kunne bidrage med viden om de rumlige og landskabelige sammenhænge, naturområderne indgår i.

Landskabet omkring Hald Sø ved Viborg. Foto: Jørgen Primdahl

Landskabet omkring Hald Sø ved Viborg. Foto: Jørgen Primdahl. Klik på billedet for original størrelse.

Aktuelt står Jørgen Primdahl i spidsen for forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber sammen med lektor Lone S. Kristensen. Ideen er at bringe indretningen og brugen af landskabet højere op på den faglige dagsorden. Det gøres ved at deltage i udviklingen af en række planprojekter i samarbejde med 11 kommuner og Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende analyseres erfaringerne med henblik på at skabe nye planlægningsmodeller, der kan inspirere kommende projekter. Visionen er at skabe grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning af det åbne land.

Jørgen Primdahl er 64 år, uddannet landskabsarkitekt og ph.d. i det åbne lands planlægning. Han har arbejdet på KVL og Københavns Universitet siden 1980, afbrudt af længere ophold ved Aalborg Universitet og universiteter i udlandet. I 1996 blev Jørgen Primdahl udnævnt til professor i det åbne lands planlægning på det daværende Institut for Økonomi, Skov og Landskab på KVL. Han var medlem af Naturrådet 1998-2000 og Natur- og Landbrugskommissionen 2012-2013.

Få mere at vide

Professor Jørgen Primdahljpr@ign.ku.dk, tlf. 3533 1822, mobil 3027 5005