21. oktober 2015

Universiteter i Norden fejrer 20 års samarbejde med Kina

JUBILÆUM

Fest, fyrværkeri og fagligt indhold præger denne uge på Fudan Universitet i Shanghai – et af Kinas eliteuniversiteter – hvor Nordisk Center fejrer 20 års jubilæum. To hundrede deltagere fra universiteter i Norden og Kina og fra ambassader, konsulater og nordiske virksomheder i Shanghai har meldt deres ankomst.

Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) på Københavns Universitet er med, når universiteter i de fem nordiske lande i denne uge fejrer, at fremsynede kollegaer for 20 år siden sammen med Fudan Universitet oprettede Nordisk Center i Shanghai.

Globalt de samme udfordringer

Ifølge Geir Helgesen, direktør for NIAS, er mulighederne for samarbejde mellem forskere og studerende fra øst og vest inde i en meget positiv udvikling.

Nordisk Centers bygning på Fudan Universitet

Han mener, det er væsentligt at markere jubilæet, fordi Nordisk Center arbejder på at opbygge gensidig forståelse mellem Norden og Kina, så der skabes rum og mulighed for at vi kan lære af hinanden.

Lederen af NIAS vurderer, at behovet for samarbejde mellem forskere og studerende fra den kinesiske og den vestlige kultur aldrig har været større end i dag:

- Kina er en voksende stormagt, hvis udvikling også påvirker vore egne samfund i Norden. Der er en direkte linje mellem udviklingen i Kina og opretholdelsen af de nordiske velfærdssamfund. Globalt står vi desuden overfor de samme udfordringer, og vi har derfor en fælles interesse i at finde nye og holdbare løsninger, siger Geir Helgesen.

Asienforskeren peger på klimaforandringerne, global sikkerhed og eksplosiv migration som dramatiske eksempler på fælles globale udfordringer.

Forskelle som muligheder

Geir Helgesen er kultursociolog og har i mange år forsket i østasiatisk politisk kultur. Han mener, vi i Vesten må forholde os mere positivt til forskellene:

- Hvis vi kan forstå at håndtere de store historiske og kulturelle forskelle som muligheder frem for problemer, vil det fremme udviklingen af kreative og innovative løsninger. Det er netop i relationerne mellem dem og os, at der sker nytænkning og fremskridt, blandt andet inden for forskning og uddannelse, siger Geir Helgesen.

Base og bro mellem øst og vest

Han ser det akademiske samarbejde mellem de 25 nordiske universiteter, som Nordisk Center repræsenterer, og Fudan Universitet som et eksempel på et samarbejde med stort potentiale.

- Centret er rammen om kontinuerlige kinesisk-nordiske aktiviteter, ikke kun for forskere og studerende. Også virksomheder og organisationer benytter sig i stigende grad af denne base og bro mellem øst og vest, siger Geir Helgesen.

Ifølge asienforskeren oplever vi et tilsvarende samarbejde i København, hvor Fudan og Københavns Universitet i 2013 etablerede Fudan-Europæisk Center for Kina Studier:

- Det er ikke længere kun asienforskere som interesserer sig for Asien. Interessen omfatter alle områder inden for universitetets rammer, og glædeligvis også udenfor, siger Geir Helgesen.

Kontakt
Direktør Geir Helgesen
Nordisk Institut for Asienstudier
Mobil +45 23 24 06 09