11. november 2015

77-årige Ditte: På en cykel er du fri

Sund Aldring

Nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet eksperimenterer med grænserne mellem forskning og formidling. I projektet er en gruppe ældre mennesker deltagere i forskning om pensionering og samtidig omsættes deres fortællinger til events i byens rum, der udfordrer og skaber eftertanke.

Under overskriften Pensionsfortællinger forsker antropolog Kamilla Nørtoft i, hvordan ældre oplever og håndterer større omvæltninger i deres liv. Ditte på 77 år, en af deltagerne i projektet, fortæller: 

"Jeg fik min første cykel, da jeg var ti år, i 1948. Noget af det jeg så godt kan lide ved Nørrebro, det er det der med, at man kan cykle igennem på alle tider af døgnet; og der er mennesker hele tiden. Der er mange af mine veninder, der ikke cykler mere, men jeg synes, at på en cykel er du fri".

Ved projektets start er deltagerne blevet udstyret med kameraer til at tage billeder af ting, der har betydning for dem i forhold til at blive pensionister. Billederne fungerer derefter som udgangspunkt for interviews. Projektet er fra starten også er tænkt som et formidlingsprojekt.

"Deltagerne har været indforståede med, at det også er et formidlingsprojekt. Måden, vi sammen er gået til forskningen på, har været karakteriseret af samtale og samarbejde. Deltagerne inviterer indenfor i deres liv, og jeg har stor respekt for, at det er en handling, der kræver mod", siger postdoc Kamilla Nørtoft fra Center for Sund Aldring og Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Pensionsfortællinger

Både billeder og fortællinger fra forskningsprojektets deltagere giver indblik i personlige erfaringer med at blive ældre og er blevet omsat til oplevelsen Pensionsfortællinger, som foregår i november på Nørrebro i København. Og historierne spænder bredt; fra overvejelser over pensionering som samfundsfænomen til anekdoter om et liv med børn og børnebørn – eller uden.

Netop variationen afspejler den moderne virkelighed, siger Kamilla Nørtoft: "Pensionsfortællinger viser tilskuerne, at ældre mennesker er lige så forskellige som alle andre". 

Historiefortælling som forskning

"Vi har endnu ikke nogle resultater med to streger under. Og det er en del af pointen; at vise det frem, vi har nu, selv om der ikke er et entydigt resultat. Jeg vil gerne undersøge, hvordan større omvæltninger i ældre menneskers liv opleves og håndteres af de ældre selv. Men i stedet for bare at se på de ældre som informanter – undersøgelsesobjekter – inddrager jeg dem i processen: De er deltagere", fortæller Kamilla Nørtoft.

"Det kan ikke undgås, at når en forsker stiller spørgsmål til éns liv, så begynder man at tænke over det. Det er egentlig bare det, projektet har taget konsekvensen af. Deltagerne fortæller jo ikke kun deres historier til mig, de fortæller dem også til et potentielt publikum, og ikke mindst til sig selv".

Kamilla Nørtoft mener, at historiefortælling har et stort, og endnu ikke fuldt udnyttet potentiale: ”Det er jo, når vi fortæller historier, at vi får muligheden for at se på vores egne liv udefra. Og når vi hører andres fortællinger, bliver vi opmærksomme på, både hvordan vi egentlig tænker om andre, men også på hvordan vi selv lever”.

Bydelsvandring, udstilling og foredrag

Pensionsfortællinger er både en bydelsvandring, en udstilling og to foredrag. Der er oplevelser at hente for alle aldersgrupper, blot man har en interesse for andre mennesker. Bydelsvandringen foregår på Nørrebro i København fra den 2. til den 27. november 2015. Rundt omkring i bybilledet hænger plakater, som fortæller en historie om Nørrebro gennem et helt liv.

På Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b, kan man kan få et kort over plakaternes placering. Her er der i hele perioden også en udstilling med et udvalg af billeder og historier fra forskningsprojektet. Tirsdag den 24. november kl. 17.00-18.00 giver Kamilla Nørtoft et foredrag på Nørrebro Bibliotek om forskningsprojektet og udstillingen. 

Den 27. november samles alle fortællinger og billeder til én stor udstilling. Her vil Kamilla Nørtoft holde et oplæg om sin forskning, og man kan møde flere af projektets deltagere. Det foregår på Aktivitetscentret Sankt Joseph i Griffenfeldsgade 44, kl. 14:00- 16:00.

Alle aktiviteter er gratis og åbne for alle. Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt

Antropolog, ph.d. Kamilla Nørtoft, mobil: 93 56 51 22