27. november 2015

Diabetesbehandling øger overlevelsen hos kvinder men ikke mænd

Diabetes

Der er stor forskel på, hvilken effekt mænd og kvinder får af diabetesbehandling, viser ny dansk forskning. Mens kvinders overlevelse øges ved skræddersyet behandling, gør det samme sig ikke gældende for mænd. Forskerne bag undersøgelsen opfordrer til, at vi overvejer, om der i fremtiden skal være forskel på diabetesbehandling til kvinder og mænd.

Det har stor betydning, om du er kvinde eller mand, når du skal i behandling for type 2 diabetes. Kvinder lever nemlig længere, når de sammen med deres læge sammensætter et personligt tilpasset behandlingsprogram. Derimod halter mændene bagefter og opnår ikke samme effekt som kvinder. Det viser ny forskning fra Forskningsenheden i Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Forskningen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia.

”Vi er meget overraskede over, at der er så stor kønsforskel, når vi taler om overlevelse. Vi kan ikke sige præcist hvorfor, men vi ved, at kvinder i højere grad tager rådgivning og behandlingstiltag til sig, mens mænd er mindre bekymrede over de langsigtede konsekvenser af diabetes og mere optagede af den begrænsning i personlig frihed, som sygdommen kan betyde”, siger læge og forsker bag studiet, Marlene Øhrberg Krag.

Den store kønsforskel kan ifølge Marlene Øhrberg Krag også skyldes andre faktorer, blandt andet biologiske, sociale og kulturelle.

Køn skal tænkes ind i behandlingen
Den nye undersøgelse bygger på en opfølgning af 1.381 personer med type 2 diabetes. De blev undersøgt seks år efter, at de fik stillet diagnosen diabetes, og de blev herefter fulgt i 13 år. Kvinder, som modtog seks års personligt tilpasset behandling, oplevede i løbet af de følgende 13 år cirka 25 procent lavere dødelighed sammenlignet med kvinder, som modtog standardbehandling af diabetes. Det samme gjorde sig ikke gældende hos mændene.

”Vi er nødt til at blive bedre til at komme mændene i møde, så de også kan opnå en bedre overlevelse. Hvis de ikke bryder sig om den skræddersyede behandling, som i høj grad består af rådgivning og samtale, må vi gå andre veje. Det er oplagt at forske videre i, hvordan vi kan få mændene til at tage ejerskab for deres behandling. Derudover er det vigtigt med en god dialog i konsultationen mellem læge og patient, så behandlingen måske i højere grad kan indrettes efter den mandlige patients behov”, siger Marlene Øhrberg Krag.

Artiklen ”The impact of gender on the long-term morbidity and mortality of patients with type 2 diabetes receiving structured personal care: a 13 year follow-up study” kan læses her.

Kontakt:
Marlene Øhrberg Krag, tlf. 61 33 55 84, marlene.krag@gmail.com 
Niels de Fine Olivarius, tlf. 61 30 85 47, olivarius@sund.ku.dk