11. november 2015

Politikere begrænser EU-domstolens indflydelse

Doktorafhandling

EU’s politikere har afgørende indflydelse på, hvad der bliver konsekvensen af EU-domstolens fortolkninger i medlemslandene. Det konkluderer professor Dorte Sindbjerg Martinsen, der for første gang har analyseret EU-domstolens politiske indflydelse. Det overrasker hende, hvor stor effekt EU-politik kan have på konsekvenserne af domstolens afgørelser, der nogle gange helt udvandes i praksis.

EU-domstolen er EU’s øverste dømmende myndighed. Den er også EU’s mest udskældte domstol, der ind i mellem beskyldes for aktivisme. Domstolen kritiseres for at udvide EU’s råderum ad den retlige vej, så unionens jurister i sidste ende bliver de reelle beslutningstagere, mens EU-politikerne efterlades magtesløse tilbage.

EU-politikere forholder sig aktivt og kritisk

Professor Dorte Sindbjerg Martinsen, Center for Europæisk Politik, har netop afsluttet sin doktorafhandling. Hun har for første gang analyseret EU-domstolens politiske indflydelse. I en række sager har hun samlet det puslespil af politiske processer, der går forud for den praktiske udmøntning i medlemslandene og hun konstaterer, at EU-politikere langt fra er magtesløse:

- Det har overrasket mig, i hvor høj grad EU-politikere forholder sig aktivt og kritisk til EU-domstolens praksis. I udgangs-punktet ligger autoriteten hos domstolen, men EU-politikere forsøger at begrænse domstolens indflydelse på den konkrete politik. Det har de held med i en række sager, hvor de selv får stor indflydelse på den efterfølgende praksis, siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

1-0 sejr til EU-medlemslandene

Som eksempel nævner hun patientrettighedsdirektivet. Det skulle, ifølge EU-domstolen, give patienter mulighed for behandling i et andet EU-land uden forhåndsgodkendelse. På nær til de behandlinger, der krævede hospitalsindlæggelse. EU-politikere i Europaparla-mentet og Ministerrådet fik dog ændret direktivet, så det kom til at begrænse den frie bevægelighed med en forhåndsgodkendelse til tungere behandlinger:

- I dag definerer medlemslandene i vid udstrækning selv hvilke behandlinger, der kræver forhåndsgodkendelse, og indtil videre har patientdirektivet vist sig at have meget begrænset betydning for patienters mobilitet over grænserne. Medlemslandene i EU vandt altså første sæt over EU-domstolen, siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

EU-professoren har undersøgt forholdet mellem ret og politik inden for velfærd bredt; velfærdsydelser over grænser, sundhedspolitik, ligestilling og arbejdsmarked. Ifølge Dorte Sindbjerg Martinsen, er eksemplet et ud af mange, der viser, at EU’s politiske kampplads har afgørende indflydelse på, hvad der reelt bliver konsekvensen af EU-domstolens fortolkninger i medlemslandene.

Kampen om velfærdssuverænitet

Især velfærd er et sensitivt område, der har skabt debat i EU-landene, for det er her konflikterne er dybe mellem EU-politik og national politik, hvor de enkelte lande kæmper for deres velfærdssuverænitet. Dorte Sindbjerg Martinsen fortæller, at de politiske processer er drevet af ideologi og stærke interesser, der tit kolliderer:

- Socialdemokratiske EU-politikere bakkede op om EU-domstolen, da det handlede om at styrke de sociale rettigheder om arbejdstid bredt defineret. Men da domspraksis omvendt udfordrede retten til at konflikte, gik de i stedet ind for at begrænse domstolens magt, siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

Større bevidsthed om konsekvenserne i dag

Hun har set på udviklingen af sagerne over tid og kan se, at EU-politikerne over en periode er blevet mindre villige til at acceptere, at domstolens afgørelser skrives ind i den politiske lovgivning. Det mener hun hænger sammen med, at EU-politikerne har lært noget af tidligere afgørelser og deres konsekvenser. Dorte Sindbjerg Martinsen vurderer, at konfliktlinjerne i dag er trukket skarpt op:

- Det er blevet langt tydeligere, at det indre marked har vidtrækkende konsekvenser for stort set alle politikker. Og hvor man måske tidligere klappede hælene sammen og sagde ”ok, domstolen har talt, så det indarbejder vi i lovgivningen”, så er EU-politikere i dag meget mere bevidste om rækkevidden af EU-domstolens politiske magt, siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

Doktorafhandlingen er udkommet som bog fra Oxford University Press med titlen “An Ever More Powerful Court? The Political Constraints of Legal Integration in the European Union”. Dorte Sindbjerg Martinsen forsvarer sin doktorafhandling på Institut for Statskundskab fredag den 13. november. Forsvaret er åbent for alle.

Kontakt
Professor Dorte Sindbjerg Martinsen
Center for Europæisk Politik
Mobil: 50 90 72 16