11. december 2015

KU får ikke lov til selveje

SELVEJE

KU får ikke lov til at købe universitetets bygninger af staten, der i stedet vil ændre SEA-ordningen. KU's bestyrelse fastholder dog ønsket om selveje.

43 ord. Så kort er Minister Esben Lunde Larsens begrundelse for ikke at give Københavns Universitet selveje i et brev stilet til bestyrelsesformand for Københavns Universitet, Niels Strandberg Pedersen.

 - Regeringen har grundigt afvejet fordele og ulemper for både staten og Københavns Universitet ved bygningsselveje. Det er vurderingen, at der for staten som helhed opnås den mest hensigtsmæssige styring og forvaltning af de statslige ejendomsaktiver ved at fastholde en central forvaltning af ejendomsporteføljen.

Både beslutningen og den kortfattede begrundelse ærgrer bestyrelsesformand Niels Strandberg Pedersen:

 - Det er især skuffende, at regeringen har afvist vores velbelyste, velforberedte og ikke mindst velbegrundede ønske, uden at der på noget tidspunkt har været en reel indholdsdiskussion. Vi har ikke haft en reel dialog om at finde en model, der kunne imødekomme selveje samtidigt med hensynet til statens behov.

Han understreger, at ønsket om selveje bunder i en række problematikker omkring den nuværende ordning.

 - Vi ønsker selveje, fordi vi gerne vil levere uddannelser og forskning på allerhøjeste niveau til gavn for det danske samfund. Et ja ville have givet os bedre muligheder for at agere fleksibelt i konkurrencen om at tiltrække og fastholde forskere og talenter. Den internationale konkurrence er stigende – og ressourcespildet i det nuværende system er betydeligt.

Ny SEA-ordning på vej

Parallelt med ministerens afslag har Bygningsstyrelsen meddelt, at den vil justere den måde universiteterne bor til leje på i statens bygninger – SEA–ordningen.

Staten vil trække færre penge ud af ordningen, så bygningerne bliver billigere at bo i. SEA skal således skabe mindre overskud til staten. Men universiteterne skal samtidig betale cirka en halv milliard direkte til statskassen. Så resultatet er det samme.

Det er positivt, at ministeriet nu anerkender, at staten ikke afsætter nok penge til vedligeholdelse af bygningerne. Derfor skal der bruges 750 millioner kroner ekstra. Men det er uklart hvordan de midler, der tilsyneladende tilføres fremkommer. Og 750 millioner kroner er alt for lavt i forhold til at håndtere det store efterslæb, der er på bygningerne. Det svarer til mindre end 0,6 pct. i årlig afsætning, af værdien af alle universitetsbygningerne.

Om den nye SEA-ordning siger bestyrelsesformanden:

- Vi har kun modtaget de overordnede linjer og kender ikke præmisser eller detaljer, men det står ret tydeligt, at den ikke forholder sig til, at det er universiteterne der betaler regningen, når staten ikke kan holde sine byggeprojekter inden for budgettet. Og vi kommer ikke af med bureaukratiet, der giver mange forviklinger og dårlig styring.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Københavns Universitet
Mail: jsw@adm.ku.dk
Mobil: + 45 28 75 42 62