10. december 2015

Mikroorganismer skal sætte juletræers vækst på turbo

Mikroorganismer

Forskningsprojekt bruger mikroorganismer til at booste juletræers vækst og dermed sænke produktionstiden med op mod 20 procent. Projektet, der er ledet af lektor Bjarke Veierskov fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, sker i samarbejde med tre virksomheder og er støttet med 10 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Af Johanne Uhrenholt Kusnitzoff

Tværsnit af juletræets endeknop, som mikroorganismerne skal forstørre.”I dag tager det op mod 13 år fra du propper juletræsfrøet i jorden, til du har et høstklart træ, og det største problem er, at det tager alt for lang tid at lave de frøplanter, der bruges til udplantning på markerne. I vores nye projekt, som vi kalder MIGRAN, arbejder vi på at kunne bruge mikroorganismer til at fremme væksten, så man kan lave en frøplante, der bliver 30 centimeter på et enkelt år i stedet for 3 år, som det tager i dag.”

Sådan fortæller lektor og leder af projektet, Bjarke Veierskov fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, om hvad de næste fire års forskning skal gå med. Hans forskningsgruppe skal i samarbejde med en række erhvervspartnere forsøge at udnytte forskellige arter af bakterier og svampe, som man på forhånd ved, kan danne plantevæksthormoner. Det er ifølge Bjarke Veierskov meningen, at de skal kontrollere juletræernes vækst indefra.   

”Vi har tænkt os at tilsætte de her mikroorganismer til roden af den lille frøspire, og så skulle de gerne producere hormoner inde i planten. Det håber vi så på vil påvirke planten til at lave en større endeknop, som vil fortsætte væksten hele året igennem og ikke kun forår og sommer, som det foregår nu. Inden udplantningen på marken vil vi igen pode med mikroorganismer for at inducere en større rodvækst. Det burde gøre, at det unge juletræ vokser hurtigere og bedre efter udplantningen og bliver mere robust.”

Mikroorganismer kan ændre hele jordbrugssektoren
Den grundlæggende idé er altså at bruge mikroorganismer til at styre plantevæksten, men teknologien er stadig kun på idé-stadie. MIRGAN-projektet starter fra bunden med at udvikle og optimere den.

Forskerne undersøger hvilke metoder, der giver det bedste rodnet.

”Vi skal starte med at identificere de mikroorganismer, der producerer de plantehormoner, som kan påvirke helt specifikt der, hvor vi har brug for det. Vi skal så bevise videnskabeligt, at det er muligt at bruge mikroorganismerne til at påvirke væksten, og derefter skal vi i samarbejde med flere virksomheder forsøge at omdanne det til et regulært produkt,” forklarer Bjarke Veierskov. Han mener, at deres forskning vil kunne bruges mange steder i jordbrugssektoren og muligvis konkurrere med kunstige sprøjtemidler på længere sigt.

”Den viden, der kommer ud af det her, er jo brugbar inden for alle sektorer i jordbrug, så det vil også kunne bruges til at fremme væksten af korn, majs osv. Det vil også kunne bruges som naturlig vækstkontrol af potteplanter, som farmerne i dag bruger mange sprøjtemidler på at forhindre i at blive for høje for eksempel. Så hvis vi kan komme til at kontrollere hormonbalancerne med bakterier og svampe og på den måde undgå at sprøjte med en masse miljøskadelige stoffer, så ville det jo være meget positivt,” slår han fast.

Samarbejde mellem hele juletræssektoren
Forskningsgruppen med Bjarke Veierskov i spidsen arbejder sammen med flere virksomheder fra juletræssektoren, og får blandt andet leveret frø fra frøproducenten Levinsen & Abies A/S. Direktør Ulrik Kejser Nyvold er begejstret for at deltage i samarbejdet.

”Vi leverer frø til juletræsproducenter i hele Europa, og derfor vil vi gerne være med helt fremme og støtte op om forskningen og udviklingen på området. Vores fokus i projektet er at finde og optimere den tekniske frøkvalitet, som kombineret med de bedste genetiske egenskaber vil skabe et bedre grundlag for producenterne, når frøet skal videre ud og vokse hos planteskolerne eller juletræsdyrkerne,” forklarer han.

Ifølge Ulrik Kejser Nyvold vil samarbejdet med forskerne fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab skabe grundlag for kostbar ny viden, som hans firma vil kunne arbejde videre med mange år frem.

”Projektet giver os unik viden og indsigt i juletræsfrøenes fysiologi og biologiske egenskaber, og det kan vi jo bruge til at optimere produktionen, og måske endda overføre til andre arter. En optimering af produktionen fra frø til færdigt træ er til gavn for hele juletræssektoren, og vi er glade for at være leverandører af grundlaget for en vellykket produktion,” slutter han.