15. december 2015

Ny viden om voldsom temperaturforandring

JURATIDENS KLIMA

Geolog Christoph Korte fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet forklarer med sin forskning en større temperaturforandring under Juratiden, som man hidtil ikke har kunnet forstå.

Late Early Jurassic palaeogeography

Figure 1: Late Early Jurassic palaeogeography, from Jurassic climate mode governed by ocean gateway, by Christoph Korte, Stephen P. Hesselbo, Clemens V. Ullmann, Gerd Dietl, Micha Ruhl, Günter Schweigert, and Nicolas Thibault, Nature Communications Volume: 6, Article number: 10015, DOI:10.1038/ncomms10015, licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mens årsagerne til de varme perioder under Juratiden (ca. 201-145 mio. år siden) er veldokumenterede, har der indtil videre været begrænset forståelse af mekanismerne bag skift til koldere perioder. Forklaringer på temperaturforandringer bliver ofte baseret på CO2-niveauet. Sådan har man dog ikke kunnet forklare en af de voldsomste forandringer i Juratiden, hvor havvandets temperatur faldt med op til 10 C. Kortes undersøgelse ser på Mellem-Juratiden for omkring 174 millioner siden, i et område kaldt Laurasien havstrædet, en small hav arm der senere udviklede sig til Nord Atlanten. Strædet forbandt det daværende Tethyshavet i syd med Nordsøen og det Arktiske område via den såkaldte ’Viking Korridor’ mellem det der blev til Norge og Grønland.

Over 12 år har Christoph Korte indsamlet data for at afklare denne hændelse. Det har resulteret i et dataset, der er helt enestående hvad angår detaljeringsgrad og præcision af de analyserede lag fra perioden for 191 til 168 mio. år siden. Sammen med en stribe kollegaer fra samme og andre universiteter har Korte analyseret kalcit havfossiler fra udvalgte bassiner i Skotland, Yorkshire, Portugal, Spanien og Tyskland. Små bløddyrs migrationsmønstre er også blevet studeret. Mens forskerne ikke kunne forklare den ekstreme klimaforandring ved at se på niveauet af kulstof i atmosfæren, udviklede de en ny hypotese baseret på bevægelser i Jordens skorpe.

Vulkansk aktivitet under datidens Nordsø resulterede i et opløft af jordskorpen i et område på omkring 1000 km i diameter midt i Nordsøen. Dette blokerede den nordgående strømning af havvand gennem Viking Korridoren, og dermed blev transporten af varmt vand til det arktiske område stærkt reduceret. Samtidigt kom det kolde arktiske havvand til at have indflydelse på områder så langt syd som nudagens nordlige Spanien. Disse ændringer i havstrømmene medførte en ekstrem klimaforandring, med store konsekvenser for det lokale dyreliv, som man kan se på de veldokumenterede ændringer i spredningen af hvirvelløse fossiler.  Den hypotese udviklet af Korte og hans kollegaer giver et billede, der passer godt med andre veldokumenterede temperaturforandringer i det arktiske område.

Christoph Korte er hovedforfatteren i en artikel der præsenterer disse nye resultater, som lige er blevet publiceret i Nature Communications den 11. december 2015. Artiklen Jurassic Climate mode governed by ocean gateway af Christoph Korte, Stephen P. Hesselbo, Clemens V. Ullmann, Gerd Dietl, Micha Ruhl, Günter Schweigert og Nicolas Thibault er tilgængelig online på Nature Communications hjemmeside.