14. december 2015

ODIN styrker innovation i fødevareindustrien

Fødevareinnovation

ODIN er et konsortium, der skaber netværk mellem en række produktionsvirksomheder i fx fødevare- og medicinalindustrien og Københavns Universitet. Konsortiet er dannet for at fremme innovation via avanceret databehandling og produktanalysemetoder. ODIN er åben for nye medlemmer.

Af Lene Hundborg Koss

Formålet med ODIN er at tilbyde en let adgang til universitetets viden om avanceret databehandling (kemometri) og analysemetoder på biologiske materialer (spektroskopi) for derigennem at styrke innovationen i medlemsvirksomhederne. Samtidig skal konsortiet styrke udviklingssamarbejder mellem universitetets studerende og virksomhederne.

Professor Rasmus Bro fra Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved Københavns Universitet er drivkraften bag ODIN-netværket (tv. i billedet).

”Gennem ODIN får vi mulighed for at bringe de nyeste forskningsresultater i praktisk industriel brug direkte. Dermed kan vi spare virksomhederne for års venten i forhold til den normale procedure, hvor man afventer publicering af forskningen, som dernæst implementeres i kommercielt software og lignende. Vi bringer også studerende og virksomheder i direkte kontakt med hinanden, og det kan føre til mange og forskelligartede samarbejder, der ellers ikke ville være mulige,” siger professor i kemometri Rasmus Bro fra Institut for Fødevarevidenskab.

Siden oprettelsen har ODIN har været en væsentlig faktor i udbredelsen af fundamental kemometri og DoE (Design of Experiments) i den danske fødevare- og medicinalindustri, så et stort antal medarbejdere nu ved, hvad PCA, PLS og statistiske forsøgsplaner handler om. Samtidig har netværket givet medlemmerne mulighed for at fordybe sig i mere afgrænsede emner som flervejsmetoder og Raman spektroskopi. En del virksomheder har også benyttet sig af muligheden for at få en forsker ud på virksomheden for at diskutere konkrete problemstillinger.

Et forum for løsning af udfordringer

Stine Kreutzmann er leder af afdelingen Assays i Chr. Hansen A/S, Innovation, der bl.a. udvikler analytisk kemiske og biokemiske analysemetoder, anvender basale kemometriske værktøjer og trækker information ud af data vha. avanceret modellering. Hun er med i ODIN’s Technology Board, hvor repræsentanter fra medlemsvirksomhederne og universitetet diskuterer de udfordringer, virksomhederne har.

Leder af Chr. Hansens analyseafdeling Assays, Stine Kreutzmann.

”Det at være en del af ODIN’s Technology Board giver en sjælden mulighed for at dele diverse udfordringer med andre, der langt hen ad vejen kæmper med samme problemstillinger. Vi deler viden og løsningsforslag – selvfølgelig med forståelse for at der ofte er konkurrenter i samme lokale. Udover kendskab til hvordan et givent problem løses i andre virksomheder, er der en direkte kontakt til universitetet og derved adgang til den nyeste forskning indenfor de diskuterede områder. Rasmus Bro, der er vært ved møderne, har altid et bud på muligheder og/eller løsningsforslag.” siger hun.

Det seneste board-møde foregik hos Chr. Hansen A/S i Hørsholm.

”Ved det seneste Technology Board møde valgte vi at fremhæve et udvalgt område, hvor vi i Chr. Hansen har fundet en god vej gennem svære udfordringer. Vi inviterede en medarbejder fra det pågældende område til at holde et indlæg for de øvrige ODIN medlemmer,” fortæller Stine Kreutzmann.

Indlægsholderen blev mødt med stort engagement og spørgelyst.

Videreuddannelse via ODIN

ODIN-netværket holder en række kurser, der er skræddersyet til medlemmerne.

”Fast punkt på agendaen for Board-møderne er ”ODIN aktiviteter”. Under dette punkt er det muligt at komme med forslag til fremtidige kurser, emner for workshops, foredrag eller andre aktiviteter der vil kunne udvikle og opgradere de medarbejdere, vi sender afsted. I Chr. Hansen er der altid stor interesse for de aktiviteter, ODIN arrangerer, og der er kamp om pladserne på de generelle kurser. I foråret 2015 sendte vi 11 medarbejdere på fem forskellige kurser,” siger Stine Kreutzmann.

Development scientist Sonja Bloch fra Chr. Hansen har været på kursus i ”basic chemometrics”, der bl.a. handler om at forstå store mængder af data i et samlet hele.

Development Scientist Sonja Bloch fra Chr. Hansen A/S er ved at udtage prøver fra yoghurt til brug for aminosyreanalyser.

”Jeg bruger modellering til et specifikt projekt, jeg er i gang med, hvor jeg undersøger smag i yoghurt. Groft sagt smager nogle yoghurter bedre end andre, og i dette projekt undersøger jeg forskellige aminosyrer for at finde ud af, hvilken sammenhæng der er mellem aminosyrerne og den ”gode” henholdsvis ”mindre gode” smag set henover en periode på fire uger,” siger Sonja Bloch.

Målet er at komme frem til en model, der sætter Chr. Hansen i stand til hurtigt at kunne undersøge om en ny type yoghurt har en optimal sammensætning af aminosyrer i forhold til smag – og om yoghurten vil bevare den gode smag henover produktets shelf life. 

På kurset i basic chemometrics lærte Sonja Bloch bl.a. at bruge prediktionsmodeller, som hun vil prøve at benytte til at forkorte analysetiden fra 28 til 7 dage. Det giver en kortere udviklingstid samt en formindsket belastning af virksomhedens faciliteter.

”Jeg synes, kurserne giver gode forudsætninger for at udvikle sig. Når man som forsker befinder sig i erhvervslivet er der ikke så mange muligheder for efteruddannelse, og ODIN er en fin adgang til universitetsverdenen,” siger Sonja Bloch. 

 

Emner