18. januar 2016

Sparekniv rammer små fag

Sproguddannelser

En række uddannelser på Københavns Universitet stopper for optaget af nye studerende i år. En del af uddannelserne skal lukke. Det skyldes regeringens besparelser.

Tretten små uddannelser vil ikke optage studerende til sommer, og flere af dem vil blive lukket helt. Det kan betyde et farvel til sprogfag som f.eks. tyrkisk, polsk og finsk. For en del af uddannelserne ventes lukningen nemlig at blive permanent, når universitetet beslutter deres fremtid i løbet af foråret.

- Fag som f.eks. Balkanstudier, studier i Sydøstasien eller Indien er alle eksempler på områder, hvor Danmark har vigtige interesser og relationer. Men med Folketingets besparelser er der desværre ikke længere penge til at holde liv i små uddannelser. Grønthøsterbesparelser på 8 pct., dimensioneringens effekter på optaget og beskæringen af forskningsreserven betyder, at det bliver helt uholdbart at udbyde mange små uddannelser, fastslår dekan på Det Humanistiske Fakultet Ulf Hedetoft.

Det er humanistiske uddannelser inden for sprog- og områdestudier, der lukker for optaget til sommer. CBS har også for nylig valgt at lukke en række sproguddannelser, fordi de ikke kan hænge sammen økonomisk. Det kræver handling fra politisk hold, mener dekanen:

- Regeringen bør komme med en strategi for, hvordan man sikrer, at vi i Danmark fortsat har mulighed for at udbyde en bred vifte af sprog på universiteterne. For som økonomien på uddannelsesområdet ser ud nu, vil det kun gå en vej. Både små og mellemstore sproguddannelser er sårbare og risikerer at bukke under, når økonomien er presset, siger Ulf Hedetoft.

Tyrkisk er et af de fag, som ikke vil optage studerende i år, selvom Tyrkiet er et vigtig land, når det gælder samhandel, geopolitik, migration mv. Det skyldes, at småfagene ikke kan løbe rundt økonomisk.

Han efterlyser et større fokus på de små fag. Det kan f.eks. ske via den nationale sprogstrategi, som ministeren tidligere har lovet at udarbejde, ved at fordoble finanslovens småfagsbevilling eller ved at tage særlige hensyn i den kommende reform af taxameteret for uddannelse.

Et eksempel på de små fags økonomi er faget tyrkisk. Faget er vigtigt, bl.a. på grund af Tyrkiets placering mellem Mellemøsten og Europa. Danmark eksporter desuden for 8 mia. kr. om året til Tyrkiet. Uddannelsen optog i 2015 17 studerende og har et frafald på 60 pct. Med dimensioneringen af de videregående uddannelser bliver optaget sat ned til 12 i 2018. Universitetet vil få ca. 415.000 kr. i indtægt fra staten (STÅ-småfagsbevilling) per semester. Men udgiften til undervisning mv. vil være ca. 760.000 kr.

I løbet af foråret vil dekanen beslutte, hvor mange af de tretten uddannelser, der helt må nedlægges. Uddannelserne er valgt, fordi de løbende kræver særlige tilskud, har et lille optag og døjer med højt frafald. Enkelte uddannelser kan åbne for optaget igen i 2017, andre vil måske overgå til optag kun hvert andet år, mens nogle vil blive lagt sammen med andre uddannelser for at skabe større og mere overlevelsesdygtige enheder.

Hovedparten af de tretten uddannelser bliver i Danmark kun udbudt på Københavns Universitet. Tre af uddannelserne kan læses andre steder. Det gælder for Klassisk græsk, Moderne Indien og Balkanstudier, hvor Aarhus Universitet udbyder lignende, men ikke helt identiske uddannelser. Det er også muligt at studere græsk på Syddansk Universitet, men kun som sidefag.

Fremtiden for de tretten små sprogfag vil blive drøftet på KU's bestyrelses kommende møde 1. februar.

Uddannelser der lukker for optaget i 2016
Det Humanistiske Fakultet vil frem mod 2019 have en nedgang på indtægterne fra finansloven på omkring 125 mio. kr. Det svarer til op imod en femtedel af fakultetets finanslovsbudget. Fakultetet har hidtil udbudt en række små uddannelser, fordi Danmark har et behov for at have viden og beredskab på området. Det er ikke længere muligt. Følgende uddannelser vil få lukket optaget i år:

Uddannelse Dimensioneret optag 2018 BA-frafald
Moderne Indien* 7 -
Eskimologi 9 60%
Finsk 5 43%
Hebraisk 11 48%
Indologi - 55%
Sydøstasien 12 56%
Tibetologi 11 33%
Klassisk græsk* 8 70%
Indoeuropæisk 10 62%
Balkanstudier* 11 35%
Indianske sprog og kulturer 10 37%
Tyrkisk 12 60%
Polsk 13 56%

*Udbydes som bacheloruddannelse på andre af landets universiteter.

Seks af uddannelserne modtager i dag en særlig ekstra småfagsbevilling på 1,25
millioner kr. stykket fra staten, så der er et nationalt beredskab på området. Men det
dækker ikke de faktiske udgifter, så KU støtter også internt de små fag med en ekstra bevilling. Småfagsbevillingen på finansloven blev revideret sidste gang af politikerne i 2011, hvor støtten blev koncentreret om færre fag. Ordningen står til at blive genforhandlet i 2017.

Kontakt
Dekan, Det Humanistiske Fakultet
Ulf Hedetoft
Telefon: 2961 1811
Mail: hedetoft@hum.ku.dk

Sekretariatschef
Jesper Hede
Telefon: 2448 1262
Mail: jhe@hum.ku.dk

Emner