10. februar 2016

Besparelser er rettidig omhu

Video

Rektor Ralf Hemmingsen forklarer, hvorfor KU er nødt til at nedlægge over 500 stillinger som konsekvens af regeringens finanslov og efterlyser en sammenhængende politisk plan for udviklingen af Danmark som videnssamfund.

I denne uge afskediger Københavns Universitet 209 medarbejdere, mens over 250 har valgt at tage imod en frivillig fratrædelse og en række ledige stillinger ikke genbesættes. Besparelserne er en nødvendig reaktion på regeringens nedskæringer på efterårets finanslov, fortæller Rektor Ralf Hemmingsen. Besparelserne sker efter at KU har brugt fire måneder på at foretage en grundig analyse af økonomien og de enkelte fakulteter har foretaget vanskelige prioriteringer.

 - En fyringsrunde i det her omfang er alene udløst af finansloven. Vi skal spare en halv milliard over fire år, svarende til 10 procent af vores finanslovsmidler og derfor mener bestyrelsen, at det er nødvendig rettidig omhu at gennemføre en stor reduktion nu. 

Alle universiteter sparer

Adspurgt om hvorvidt KU’s situation adskiller sig fra de andre danske universiteter, forklarer Ralf Hemmingsen, at de forskellige organisationer arbejder med forskellige tidskadencer, men alle står over for samme udfordringer.

 - Nogle universiteter har for nylig gennemført ganske kraftige sparerunder og nogle af dem planlægger ændringer i 2017. På KU havde vi i foråret 2015 en plan om gradvist at mindske trækket på egenkapitalen frem mod 2019. Men det er en radikalt ændret økonomisk situation, som KU agerer på nu - få måneder efter, at besparelserne landede på vores bord. Vi kunne godt køre et år til og trække endnu mere på egenkapitalen, men det ville være velvidende, at vi vil køre direkte ind i en mur, som vi ved kommer.

KU har i de senere år investeret en del af sin egenkapital i udvkling af forskning og uddannelse i forventning om, at den økonomiske ramme omkring universiteterne var stabil.

Efterlyser politisk strategi for videnssamfundet

Rektor efterlyser en sammenhængende politisk plan for universiteternes rolle i udviklingen af Danmark som videnssamfund.

 - Vi har med uddannelse, forskning og erhvervssamarbejde leveret på den store vækst, der var i globaliseringsmidlerne, så min opfordring til politikerne er, at de må sætte sig sammen og drøfte strategisk, hvad der skal ske de kommende år på videnssiden i Danmark – ellers glider vi ganske roligt ned af slisken.

Sprogfag og besparelser

I videoen kommer Ralf Hemmingsen også ind på sammenhængen mellem optagsstoppet på småfagene og de omfattende besparelser.

Se hele interviewet ved at klikke på videoen øverst i nyheden.