3. februar 2016

Forgifter klimaændringer de kræsne koalaers livret?

Klimaforandringer

Klimaforandringerne kan muligvis gøre den truede koala endnu mere truet ved at ændre på næringsværdien og giftniveauet i dens eneste føde – eukalyptusblade. Men med en Villum Young Investigator bevilling på 5 millioner kroner håber adjunkt Elizabeth Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet at kortlægge mekanismerne og konsekvenserne.

Af Johanne Uhrenholt Kusnitzoff

Elizabeth Neilson håber på at kunne skabe opmærksomhed om klimaproblemer med koalaen som eksempel. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

”Vi vil undersøge, hvordan klimaforandringerne i form af tørke og forhøjede CO2-niveauer påvirker balancen mellem de giftige og nærende stoffer i eukalyptusbladene, og hvad en ændring kan betyde for koalabjørnen. Eukalyptusblade er meget giftige, så koalaen skal bruge 20 timer i døgnet på at sove, imens den nedbryder giften og udtrækker næringen fra bladene i deres tarmsystem. Det koster enorme mængder energi og løber kun akkurat rundt, så hvis forholdet mellem giftstoffer og næring i bladene pludselig ændres, så kan det få stor betydninger for koalaens overlevelse,” forklarer adjunkt Elizabeth Neilson.

Sammen med kollegerne fik Elizabeth Neilson ideen til projektet i 2012, og hun har været i gang i laboratoriet og i felten stort set lige siden. 

“Vores samarbejdspartnere i Australien har undersøgt tarmfloraen hos koalaen, og jeg har brugt de sidste par år på at afdække den kemiske sammensætning af eukalyptusblade, og hvordan den kan ændre sig afhængigt af træets tilstand. Med det nye projekt håber vi på at kunne bygge ovenpå den viden,” fortæller hun.    

Elizabeth Neilsons team undersøger en bedøvet koala. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Resultater skal skabe opmærksomhed og handling

Elizabeth Neilson forklarer, at studiet i den skrøbelige balance mellem koalaen og eukalyptusbladene kan være et godt eksempel på, hvordan klimaforandringer potentielt kan påvirke andre dyr.

Elizabeth Neilson sammen med en af projektets deltagere. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

”Fordi koalaerne er så specialiserede og kun kan spise eukalyptus, er de en perfekt indikator på, hvordan klimaforandringerne verden over kan ændre forholdet mellem planteædere og deres føde. Det kan være sværere at se effekten hos dyr, der spiser mange forskellige planter.”

Elizabeth Neilson håber på, at projektet kan være med til at trække mere opmærksomhed over på problemerne, som klimaforandringerne påfører naturen generelt, og ikke kun på koalaen.

“Hvis vi kan koble klimaforandringerne og deres negative effekter til den internationalt ikoniske koala, vil det forhåbentlig betyde, at opmærksomheden på det generelle problem forøges blandt befolkningen og politikerne. På den måde håber vi, at vores projekt kan være med til at få klimaforandringerne prioriteret højere, så der kan komme nogle langsigtede, bæredygtige tiltag, der kan genoprette miljøet og klimaet til gavn for koalaen og ikke mindst os selv.” 

Emner