13. februar 2016

Karakterkrav skal styrke undervisningskvaliteten

kvalitet

Folketinget forventes at vedtage en lov, der gør det muligt at skelne mellem karakterkrav i kvote 1 og 2. Det giver mulighed for at stille krav om, at broderparten af de studerende har et vist snit for at komme ind.

Københavns Universitet vil tiltrække de bedste talenter, styrke kvaliteten i undervisningen og mindske frafaldet. Derfor er universitetet klar til at indføre et krav om, at ansøgere skal have mindst 6 i gennemsnit for at kunne søge optagelse på universitetet. Det vil fra 2018 gælde stort set alle bacheloruddannelser. Hvis kravet var blevet indført sidste år, ville det have påvirket hver tiende studerende.

- Vi har længe ønsket at kunne bruge minimumskarakterkrav som et blandt flere redskaber til at højne kvaliteten på vores uddannelser. Uanset hvilken uddannelse de unge søger, er det krævende at gå på universitetet. Derfor bliver de mødt med krav om at vise både talent, engagement og motivation, når de søger optagelse, siger prorektor for uddannelse ved Københavns Universitet Lykke Friis. 

Kvote 2 fortsat uden karakterkrav

KU indfører kravet om et gennemsnit på minimum seks i den adgangsgivende ungdomsuddannelse for at sikre, at de optagede studerende har de bedste forudsætninger for at tilegne sig akademiske kompetencer og gennemføre et krævende studie. Men universitetet vil også gerne tiltrække motiverede og talentfulde unge med andre forudsætninger. Derfor anmodede universitetet  i 2014 daværende uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen om tilladelse til at indføre en ordning, hvor minimumskarakterkrav ikke gælder i kvote 2, understreger Lykke Friis:

- Vi har netop ventet med at indføre præcis dette krav på vores uddannelser, indtil en lovændring ville sikre, at vores kvote 2-optag ikke skal underlægges samme krav. Det er vigtigt for os, at elever med knap så prangende karaktersnit stadig har en alternativ optagelsesvej, hvor de kan vise deres studiemotivation og talent på andre måder end opnåede karakterer. 

Lavt frafald og høje karakterer følges ad

Beslutningen om at indføre et minimumskarakterkrav igennem kvote 1 er et af en række igangsatte tiltag for at forbedre studiekvaliteten på Københavns Universitet og sker på baggrund af analyser af sammenhængene mellem optagelseskarakter, frafald, uddannelseskvalitet og social mobilitet. Danmarks Evalueringsinstitut har påvist, at karakterkravet  både er et redskab til at fremme uddannelseskvalitet, mindske frafald og mindske social skævhed i optaget til studierne.

-  Analyser viser, at der er en sammenhæng mellem de studerendes karakterer og frafald. Og tallene påviser faktisk også, at karakterbaseret optag er bedre end kvote 2 til at modvirke social skævhed i uddannelsessystemet.

Kontakt

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62

Mail: jsw@adm.ku.dk