2. februar 2016

Ny branchestandard for drift af grønne områder

DRIFT

Nu får grønne forvaltere et nyt nyttigt redskab til driften af grønne områder. Det sker i form af branchestandarden ’Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015’, der samler mere end 15 års erfaringer. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet står bag udgivelsen sammen med Danske Anlægsgartnere og Park- og Naturforvalterne.


Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015, som netop er udkommet.

Den daglige drift er afgørende for grønne områders udseende og funktion. Det er dynamiske anlæg, hvor beplantninger og græs skal plejes, bænke o.l. skal vedligeholdes, stier skal fejes. Derfor er det vigtigt at kunne beskrive driftsopgaven præcist, både i den interne driftsstyring og ved udlicitering af opgaver. Nu er der hjælp at hente i en ny udgave af branchestandarden Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015, som netop er udkommet.

Fælles udgangspunkt

Formålet er at give alle forvaltere af grønne områder et fælles udgangspunkt. Det gøres med korte beskrivelser af en række elementer, f.eks. sportsplæner, staudebede, fuldkronede træer og faste belægninger. Beskrivelserne kan bruges som afsæt for lokale beskrivelser, især ved udbud. Branchestandarden gør det lettere at beskrive driftsopgaven kort og entydigt. Desuden kan man nemmere sammenligne beskrivelser på tværs af forvaltninger og udbud. 

”Vi stiller nu kvalitetsbeskrivelserne til rådighed for branchens aktører med håb om, at de vil blive flittigt brugt og videreudviklet, både af udbydere af driftsopgaver og af entreprenører og rådgivere,” siger landskabsarkitekt og adjunkt Christian P. Kjøller, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der er koordinator for branchestandarden.

Opdateret med erfaring

Den nye branchestandard er en opdatering af en tidligere fra 1998. Dermed trækker den på mere end 15 års erfaringer med praktisk brug af kvalitetsbeskrivelser i almindelig drift og ved udlicitering. De nye kvalitetsbeskrivelser er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for både udbydere af opgaver og entreprenører. De er kvalitetssikret gennem flere høringsrunder. Gruppen er nedsat af Danske Anlægsgartnere, Park- og Naturforvalterne og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Sidstnævnte har koordineret projektet. 

Rapporten

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015 er udgivet i et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i samarbejde Park- og Naturforvalterne, Danske Anlægsgartnere.

Få mere at vide

Christian P. Kjøller, projektkoordinator 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
cpk@ign.ku.dk, tlf. 3533 6778

Kvalitetsbeskrivelserne er korte og præcise karakteristikker af en række elementer, f.eks. ’Løgplæne’, der gør det lettere at beskrive driftsopgaven entydigt. Foto fra rapporten.